Cum se instalează FossBilling cu Nginx pe Debian 11

Configurare noua (How To)

Situatie

FOSSBilling este facturare gratuită și open-source concepută pentru a fi ușor pentru clienți și vânzători. Oferă o experiență excelentă pentru clienți cu o interfață intuitivă și acceptă mai multe gateway-uri de plată. În acest ghid, veți instala o soluție de facturare open-source FossBilling pe serverul Debian 11. Veți configura FossBilling cu LEMP Stack (Linux, Nginx, MariaDB și PHP-FPM) și veți securiza FossBilling cu certificate SSL/TLS prin Certbot și Letsencrypt.

Solutie

Pasi de urmat

Actualizați sistemul Debian 11 la ultima versiune disponibilă:
sudo apt update
sudo apt upgrade

Instalați Nginx:
sudo apt install nginx

Instalați și configurați baza de date MySQL sau MariaDB:
sudo apt install mariadb-server
sudo mysql_secure_installation

Urmați instrucțiunile pentru a configura o parolă de root pentru serverul MySQL/MariaDB și pentru a realiza alte setări de securitate recomandate.

Creați o bază de date și un utilizator pentru FossBilling:
sudo mysql -u root -p
Introduceți parola root pe care ați configurat-o anterior și apoi rulați comenzile MySQL de mai jos:
CREATE DATABASE fossbilling;
GRANT ALL PRIVILEGES ON fossbilling.* TO 'fossbilling'@'localhost' IDENTIFIED BY 'parola';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

Înlocuiți ‘parola‘ cu o parolă puternică pe care doriți să o utilizați pentru utilizatorul FossBilling.

Descărcați și instalați pachetul FossBilling:
sudo apt install php php-mysql composer unzip
sudo mkdir /var/www/fossbilling
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/fossbilling
cd /var/www/fossbilling
sudo composer create-project infonetweb/fossbilling . --stability=dev
sudo cp .env.example .env
sudo nano .env

În fișierul .env, actualizați setările bazei de date pentru a reflecta cele configurate anterior:
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=fossbilling
DB_USERNAME=fossbilling
DB_PASSWORD=parola

Salvați și închideți fișierul .env.

Efectuați migrările bazei de date și generați cheia de criptare:
sudo php artisan migrate
sudo php artisan key:generate

Configurați Nginx pentru a servi aplicația FossBilling:
sudo nano /etc/nginx/sites-available/fossbilling.conf

În fișierul de configurare Nginx, adăugați următorul conținut:

server {
listen 80;
server_name nume_domeniu_sau_adresa_IP;
root /var/www/fossbilling/public;

add_header X-Frame-Options “SAMEORIGIN”;
add_header X-Content-Type-Options “nosniff”;

index index.php;

location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
}

location ~

Tip solutie

Permanent

Voteaza

(4 din 8 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor

Leave A Comment?