Functie ce determina ultima duminica dintr-un interval

Configurare noua (How To)

Situatie

Am creat o functie ce primeste ca parametru un numar intreg (care reprezinta un numar de saptamani) si pentru intervalul primit returneaza ultima zi de duminica din acel interval. Valorile parametrului pot fi atat pozitive cat si negative (cautare in trecut)

Solutie

— SELECT dbo.BD_LastSunday(32)

CREATE FUNCTION dbo.BD_LastSunday
( @WeeksInterval int)

RETURNS nchar(8)

AS

BEGIN

declare @dt nchar(8)

select @dt = Convert(nchar(8),DateAdd(d, -(DatePart(w, getdate())-1), DateADD(wk, @WeeksInterval, getdate())),3)

return @dt

END

Tip solutie

Permanent
Etichetare:

Voteaza

(15 din 28 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor

Leave A Comment?