Reparare bază de date REVISAL.DB

Rezolvare problema (Fix IT)

Situatie

Există situaţii când baza de date revisal (revisal.db) se corupe din anumite motive. Putem să reparăm această bază de date astfel:

Solutie

 1. se face o copie de siguranţă la baza de date revisal.db;
 2. se creează un director nou, de ex. REPARARE_REVISAL;
 3. descărcam programul SQLite3 de aici în directorul creat la pasul 1 (REPARARE_REVISAL);
 4. se copiaza textul de mai jos într-un fisier notepad.
  @echo off
  setlocal
  SET NAME=revisal
  SET DATABASE=%NAME%.db
  SET BACKUP=%NAME%_original.db
  SET TEMP=%NAME%_temp.db
  echo:
  echo:
  echo ===========================================================================
  echo Faceti o copie de siguranta pentru fisierul: %NAME%.db inainte de a incepe!
  echo ===========================================================================
  echo:
  echo:
  SET /p userinp=Continuati ? [Y/N]
  SET userinp=%userinp:~0,1%
  IF „%userinp%”==”y” GOTO :lp1
  IF „%userinp%”==”Y” GOTO :lp1
  echo Nu exista fisier!
  GOTO :end
  :lp1
  IF EXIST %BACKUP% GOTO :error_backup_exists
  echo:
  echo Pornire reparare…
  echo:
  echo Copying ‘%DATABASE%’ to ‘%BACKUP%’
  copy %DATABASE% %BACKUP%
  echo:
  echo Reparare baza de date, asteptati…
  IF EXIST %TEMP% del %TEMP%
  sqlite3.exe %BACKUP% .dump | sqlite3.exe %TEMP%
  echo:
  echo Copying ‘%TEMP%’ to ‘%DATABASE%’
  copy %TEMP% %DATABASE%
  del %TEMP%
  echo:
  echo Gata!
  GOTO :end
  :error_backup_exists
  echo:
  echo Nu pot continua deoarece %BACKUP% exista!
  echo:
  echo Redenumeste %BACKUP% si incearca din nou!
  :end
  echo:
  echo:
  pause
 5. din Notepad, se alege din meniul „File„, opţiunea „SaveAs”  şi se dă numele „reparare_revisal_db.bat„, iar la „Save as type” se alege „All files„;
 6. acest fisier se copiază în directorul de la punctul 2;
 7. se copiază în directorul creat la pasul 1 (REPARARE_REVISAL) baza de date revisal.db;
 8. se execută fişierul „reparare_revisal_db.bat„;
 9. se copiază fişierul nou creat si reparat: revisal.db din directorul  REPARARE_REVISAL în locaţia de unde aplicaţia foloseşte acest fişier şi se verifică dacă revisalul funcţionează normal.
 10. Obs.: Baza de date Revisal.db se gaseşte în locaţia: „C:Documents and SettingssssApplication DataTeamnetRevisal…” .
Unde: sss – reprezintă numele utilizatorului care este conectat în windows.

Tip solutie

Permanent

Voteaza

(2 din 6 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor

Leave A Comment?