Crearea unui model de date în Excel

Un model de date vă permite să integrați date din mai multe tabele, construind efectiv o sursă de date relațională într-un registru de lucru Excel. În Excel, modelele de date sunt utilizate în mod transparent, furnizând date tabelare utilizate în rapoartele PivotTable și PivotChart. Un model de date este vizualizat ca o colecție de tabele într-o Listă de câmpuri și, de cele mai multe ori, nici nu veți ști că este acolo.

[mai mult...]

VBA Boolean Operation

In Excel when we compare two cell contents or numbers by applying equal sign between them, we get output in TRUE or FALSE format. Which means values which we are comparing may be equal or may not be equal. In a similar manner, we have Boolean in VBA Excel.

Boolean also gives the output in the form of TRUE or FALSE. Boolean is a form of data type which can only contain either TRUE or FALSE. When we give some input to Boolean and if the test becomes TRUE then we get an answer as TRUE or we get FALSE.

[mai mult...]

Python MySQL – Create Database

Python Database API (Application Program Interface) is the Database interface for the standard Python. This standard is adhered to by most Python Database interfaces. There are various Database servers supported by Python Database such as MySQL, GadFly, mSQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server 2000, Informix, Interbase, Oracle, Sybase etc. To connect with MySQL database server from Python, we need to import the mysql.connector interface.

[mai mult...]