Creare fisier shared in retea |OS:LINUX

Deschide un terminal. Actualizează lista de pachete și instalează Samba:

sudo apt update
sudo apt install samba

Configurarea Samba

 1. Creează un director pentru partajare:
 • sudo mkdir -p /srv/samba/share
 • Setează permisiunile pentru directorul partajat:
 • sudo chown nobody:nogroup /srv/samba/share
  sudo chmod 2775 /srv/samba/share
 • Editează fișierul de configurare Samba:
 • sudo nano /etc/samba/smb.conf
 • Adaugă următoarele la sfârșitul fișierului pentru a configura partajarea:

  ini

 1. [Share]
  path = /srv/samba/share
  browsable = yes
  writable = yes
  guest ok = yes
  create mask = 0775
  directory mask = 0775
  • [Share]: Numele resursei partajate. Poți să-l schimbi după preferințele tale.
  • path: Calea către directorul pe care vrei să-l partajezi.
  • browsable: Dacă resursa partajată va fi vizibilă în rețea.
  • writable: Permite scrierea în directorul partajat.
  • guest ok: Permite accesul oaspeților fără autentificare.
  • create mask și directory mask: Permisiunile pentru fișierele și directoarele create.
 2. Salvează și închide fișierul de configurare (Ctrl+O, Enter, Ctrl+X în Nano).

 Restartarea serviciului Samba

 1. Restart serviciul Samba pentru a aplica modificările:
 • sudo systemctl restart smbd
 • Verifică statusul serviciului Samba:
 1. sudo systemctl status smbd

4. Accesarea resursei partajate

 • De pe un alt sistem Linux:
 • smbclient //IP-adresa-serverului/Share -U guest
 • De pe un sistem Windows:
  • Deschide Explorer (Windows Key + E).
  • În bara de adresă, scrie \\IP-adresa-serverului\Share și apasă Enter.

5. Configurarea permisiunilor pentru utilizatori specifici (Opțional)

 1. Adaugă un utilizator Samba:
 • sudo smbpasswd -a username
 • Modifică configurația pentru a solicita autentificare:
 • [Share]
  path = /srv/samba/share
  browsable = yes
  writable = yes
  valid users = username
  create mask = 0775
  directory mask = 0775
 • Restart serviciul Samba din nou:
 1. sudo systemctl restart smbd

Acum ai configurat Samba pe sistemul tău Linux și ai partajat un director în rețea. Utilizatorii din rețea ar trebui să poată accesa resursa partajată conform permisiunilor pe care le-ai setat.

[mai mult...]

Tutorial: creating a UFW Rule for DNS access from a specific IP

UFW (Uncomplicated Firewall) is a straightforward tool for managing firewall rules on Linux systems. If you want to allow DNS access only from a specific IP, you can do so by configuring a specific rule in UFW. Here’s how:

Step 1: Install UFW (if not already installed)

If you don’t already have UFW installed, you can do so using the following command in the terminal:

sudo apt install ufw

Step 2: Enable UFW

If UFW is not already enabled, you can do so using the command:

sudo ufw enable

Step 3: Adding a Rule for DNS Access

To allow DNS access only from a specific IP (let’s assume the IP address is 192.168.1.100), use the command:

sudo ufw allow from 192.168.1.100 to any port 53

This command allows traffic from the specified IP address to any destination on port 53, which is the standard port used for the DNS service.

Step 4: Checking the Added Rule

You can check the added rule using the command:

sudo ufw status

This will show you a list of all active UFW rules.

Step 5: Testing DNS Access

Finally, you can test whether the rule is working as intended. You can use a command such as nslookup or dig to test DNS access to an external DNS server from the specified IP address.

Make sure to replace the IP address specified in the command sudo ufw allow from 192.168.1.100 to any port 53 with the IP address you want to allow DNS access from. Also, verify and adjust any other settings or ports as per your specific needs.

[mai mult...]

A friendly guide to updates in CentOS

Step 1: Start with the Terminal

Open up the terminal – that little space where you can do big things! It’s like having your personal magician who can work wonders with just a few simple commands. Find it in your menu or hit Ctrl + Alt + T to bring it up.

Step 2: Check for Updates

It’s time to see what surprises today has in store! Type with confidence:

sudo yum check-update

This command will look for the latest updates available for your system and bring you all the news.

Step 3: See What’s New

Let’s see what’s on the list! Run the command:

sudo yum list updates

Here you’ll see a list of all the packages that are ready to have a little update party on your system. Give them a little wave!

Step 4: Update Everything

It’s time to get the party started! Type:

sudo yum update

This will take all the updates you’ve selected and install them for you. It’s like giving your system a new lease on life!

[mai mult...]

A friendly guide to updates in Linux

Step 1: Start with the Terminal

Open up the terminal – that little space where you can do big things! It’s like having your personal magician who can work wonders with just a few simple commands. Find it in your menu or hit Ctrl + Alt + T to bring it up.

Step 2: Check for Updates

It’s time to see what surprises today has in store! Type with confidence:

sudo apt update

This command will look for the latest updates available for your system and bring you all the news.

Step 3: See What’s New

Let’s see what’s on the list! Run the command:

sudo apt list --upgradable
[mai mult...]

Calculul lățimii de bandă necesare pentru Skype Meetings: asigurând o experiență video/audio fără intreruperi

Banda necesară pentru a susține un Skype Meeting video/audio poate varia în funcție de mai mulți factori, cum ar fi calitatea video/audio, numărul de participanți și alte activități de internet care se desfășoară în același timp în rețeaua ta. În general, Skype oferă recomandări pentru o experiență optimă în funcție de calitatea dorită a videoclipului:

 1. Pentru calitate standard (SD): Pentru o calitate standard de videoclip (SD), Skype recomandă o viteză de încărcare și descărcare de aproximativ 0.5 Mbps (megabiți pe secundă).
 2. Pentru calitate HD: Pentru o calitate mai înaltă a videoclipului (HD), recomandarea crește la aproximativ 1.5 Mbps pentru încărcare și descărcare.
 3. Pentru întâlniri cu mai mulți participanți: Cu cât sunt mai mulți participanți și cu cât este mai mare activitatea video/audio în întâlnire, cu atât va fi nevoie de o bandă mai mare pentru a susține întâlnirea fără probleme de lag sau scădere a calității.

Este important de stiut că aceste valori sunt estimări generale și pot varia în funcție de factori precum calitatea conexiunii, distanța până la serverele Skype, alți factori de încărcare/descărcare ai rețelei și alți factori care pot influența performanța internetului. De asemenea, pentru o experiență mai bună, este recomandat să eviți alte activități care consumă bandă largă în timpul unei întâlniri Skype pentru a asigura o conexiune stabilă și de înaltă calitate.

[mai mult...]

Activarea salvării automate în Word 365: cum să-ți protejezi lucrările și să faci backup-uri eficiente

Pentru a activa salvarea automată (backup) în Microsoft Word 365, urmează acești pași:

 1. Deschide Word 365: Deschide aplicația Word 365 pe computerul sau dispozitivul tău.
 2. Accesează Setări: În colțul din dreapta sus al ferestrei Word, vei vedea o pictogramă cu trei puncte sau o pictogramă numită “Fișier”. Dă clic pe acea pictogramă pentru a accesa meniul.
 3. Selectează Opțiuni: În meniul care se deschide, caută și dă clic pe “Opțiuni” sau “Preferințe”, în funcție de versiunea ta de Word.
 4. Accesează Salvarea: În fereastra “Opțiuni Word”, vei vedea o listă de opțiuni din partea stângă. Caută și selectează “Salvare”, “Salvarea Documentelor” sau o opțiune similară, în funcție de versiunea ta de Word.
 5. Activează Salvarea Automată: În zona “Salvarea Documentelor”, caută o opțiune pentru “Salvarea Automată” sau “Salvarea Automată a Documentelor”. Bifează caseta pentru a activa salvarea automată.
 6. Setează Opțiunile de Salvare Automată: Poți să configurezi frecvența de salvare automată și locația în care vor fi salvate automat documentele.
 7. Salvează Setările: După ce ai configurat opțiunile de salvare automată conform preferințelor tale, dă clic pe “OK” sau pe butonul corespunzător pentru a salva setările.
[mai mult...]

Activarea salvării automate în Excel 365: cum să-ți protejezi datele și să faci backup-uri eficiente

Pentru a activa salvarea automată (backup) în Excel 365, urmează acești pași:

 1. Deschide Excel 365: Deschide aplicația Excel 365 pe computerul sau dispozitivul tău.
 2. Accesează Setări: În colțul din dreapta sus al ferestrei Excel, vei vedea o pictogramă cu trei puncte. Dă clic pe acea pictogramă pentru a deschide meniul.
 3. Selectează Opțiuni: În meniul care se deschide, caută și dă clic pe “Opțiuni”.
 4. Accesează Centrul Trust Center: În fereastra “Opțiuni Excel”, vei vedea o listă de opțiuni din partea stângă. Caută și selectează “Centrul Trust Center”, apoi dă clic pe butonul “Setări Trust Center”.
 5. Activează Salvarea Automată: În fereastra “Centrul Trust Center”, selectează “Salvarea Automată” din lista din partea stângă.
 6. Setează Opțiunile de Salvare Automată: În zona “Salvarea Automată”, poți alege să activezi salvarea automată și să setezi frecvența de salvare. Poți, de asemenea, să specifici un director în care vor fi salvate automat fișierele.
 7. Salvează Setările: După ce ai configurat opțiunile de salvare automată după preferințele tale, dă clic pe “OK” sau pe butonul corespunzător pentru a salva setările.
[mai mult...]

Ce este Cypress

Cypress este un cadru de testare automată modern orientat către dezvoltatori, care este folosit pentru testarea end-to-end a aplicațiilor web. Iată câteva caracteristici cheie ale Cypress:

 1. Arhitectură orientată către utilizator: Cypress este proiectat să fie ușor de folosit și să ofere o experiență de testare fluentă pentru dezvoltatori. API-ul său simplu și intuitiv permite crearea rapidă a testelor și depanarea acestora în mod eficient.
 2. Testare în timp real: Una dintre caracteristicile distinctive ale Cypress este capacitatea sa de a executa teste în timp real, oferind feedback instantaneu în timpul dezvoltării. Acest lucru facilitează dezvoltarea iterativă și rapidă a aplicațiilor web.
 3. Instrumente de depanare puternice: Cypress oferă unelte puternice pentru depanare, inclusiv instrumente de inspecție a elementelor, console de comenzi interactive și vizualizări detaliate ale testelor și a interacțiunilor.
 4. Suport pentru JavaScript modern: Cypress este construit folosind JavaScript modern și are suport nativ pentru framework-uri populare precum React, Angular și Vue.js. Acest lucru face integrarea sa în proiectele existente ușoară și fluentă.
 5. Testare paralelă și distribuită: Cypress permite rularea testelor în paralel și distribuită, ceea ce duce la o reducere a timpului total de rulare a testelor și la o eficiență sporită în procesul de testare.

În general, Cypress este un cadru puternic și modern pentru testarea automată a aplicațiilor web, care oferă unelte avansate pentru dezvoltatori și asigură o experiență de testare fluidă și eficientă.

[mai mult...]

Ce este Playwright

Playwright este o bibliotecă modernă pentru automatizarea testelor web și a aplicațiilor de browser, dezvoltată de către Microsoft. Este proiectată pentru a facilita scrierea și rularea testelor automate pentru diverse scenarii web, oferind un API puternic și flexibil pentru interacțiunea cu browserele web. Printre caracteristicile sale cheie se numără:

 1. Suport multi-browser: Playwright oferă suport nativ pentru mai multe browsere web populare, inclusiv Chrome, Firefox, Safari și Edge, permițând dezvoltatorilor să ruleze aceleași teste pe mai multe platforme.
 2. API modern și asincron: Playwright utilizează un API modern bazat pe promisiuni și await/async, care facilitează scrierea de teste clare și concize, gestionând implicit asincronismul între operațiile de browser și codul de test.
 3. Interacțiuni complexe: Oferă suport pentru simularea interacțiunilor complexe cu paginile web, cum ar fi hover, drag and drop, tastarea cu taste specifice etc., facilitând testarea scenariilor complexe.
 4. Capturi de ecran și video: Playwright permite capturarea de ecrane și înregistrarea video-urilor ale testelor, facilitând analiza și depanarea rezultatelor testelor automate.
 5. Debugging integrat: Oferă unelte puternice pentru depanarea și analiza testelor automate, inclusiv opțiuni de breakpoint-uri, introspecție a elementelor și navigare interactivă în cadrul sesiunilor de testare.

Playwright este considerat un instrument puternic și modern pentru automatizarea testelor web, datorită performanței sale ridicate, a suportului extensiv pentru funcționalități avansate și a integrării sale ușoare cu cadrele de testare existente.

[mai mult...]

Ce este Selenium?

Selenium este o bibliotecă open-source, utilizată pe scară largă pentru automatizarea testelor de aplicații web. Inițial dezvoltată de Jason Huggins în 2004, Selenium a evoluat de la un simplu instrument de înregistrare și redare a acțiunilor pe web la o suită completă de instrumente pentru testarea automată a aplicațiilor web, oferind suport pentru multiple limbaje de programare și cadre de lucru.

Funcționalități cheie
 1. Navigare și Interacțiune Web: Selenium permite controlul complet al browserului web, inclusiv navigarea pe pagini, completarea formularelor, clic pe elemente, extragerea informațiilor și multe altele.
 2. Testare Multi-platformă și Multi-browser: Cu Selenium, puteți rula aceleași teste pe multiple platforme (Windows, macOS, Linux) și pe o varietate de browsere (Chrome, Firefox, Safari, Edge), asigurând compatibilitatea și consistența produsului pe diferite medii.
 3. Suport pentru Diverse Limbaje de Programare: Selenium oferă suport pentru multiple limbaje de programare precum Java, Python, C#, JavaScript, Ruby, PHP, și altele, oferind flexibilitate dezvoltatorilor în a alege limbajul preferat.
 4. Integrare cu Framework-uri de Testare: Selenium se integrează ușor cu framework-uri de testare precum JUnit, TestNG, NUnit, PyTest, pentru a facilita scrierea, organizarea și rularea testelor într-un mod eficient.
 5. Extensibilitate și Personalizare: Selenium este extensibil, permițând dezvoltatorilor să creeze extensii personalizate pentru a satisface nevoile specifice ale proiectului lor de testare.
Avantaje
 • Eficiență și Automatizare: Selenium permite automatizarea repetitivă a testelor, economisind timp și efort pentru echipa de testare.
 • Consistență și Fiabilitate: Testele automate asigură executarea repetabilă și coerentă a scenariilor de test, reducând riscul de erori umane.
 • Detectare Timpurie a Defectelor: Automatizarea testelor cu Selenium permite detectarea timpurie a defectelor în procesul de dezvoltare, contribuind la îmbunătățirea calității produsului final.
[mai mult...]