Configurare baza de date a modului Single-User/Multi-User