Creare folder de windows prin apelarea unei proceduri sql

Configurare noua (How To)

Situatie

In cazul in care avem nevoie ca, in timpul executiei unei proceduri stocate pe serverul de sql, sa cream un folder de windows, am facut o procedura ce primeste ca parametru o cale de folder de windows, iar procedura va crea in acea cale folderul dorit. Spre exemplu:

  • procedura primeste ca parametru C:\Windows\Test\ si ea va crea folderul Test in calea existenta C:Windows.
  • procedura primeste ca parametru C:\Test1\Test2\ si ea va crea in partiatia existanta C: folderul Test1 in care va crea subfolderul Test2.

Solutie

— exec BD_CreateWinFolder_prc ‘c:\test1\test2’

alter procedure BD_CreateWinFolder_prc
@cale_nume_folder varchar(max)

as

SET NOCOUNT ON

DECLARE @DataPath nvarchar(500)

DECLARE @DirTree TABLE (subdirectory nvarchar(255), depth INT)

SET @DataPath = @cale_nume_folder

INSERT INTO @DirTree(subdirectory, depth)
EXEC master.sys.xp_dirtree @DataPath

IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM @DirTree)
EXEC master.dbo.xp_create_subdir @DataPath

DELETE FROM @DirTree

SET NOCOUNT OFF

Tip solutie

Permanent
Etichetare:

Voteaza

(17 din 30 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor

Leave A Comment?