Generator de parole

Configurare noua (How To)

Situatie

Sunt cazuri in care avem nevoie sa punem parole pt diferite servicii (sau chiar si pt useri cu drepturi mai mari) si vrem sa fie o parola care sa fie puternica si sa nu fie usor de spart.

In cazul in care nu avem inspiratie , am creat in TSQL un generator de parole care primeste urmatorii parametri:

@useNumbers   de tip bit   – daca are valoarea 1 se vor folosi numere la generarea parolei, daca are valoarea 0 nu se vor folosi numere la generarea parolei

@useLowerCase de tip bit – daca are valoarea 1 se vor folosi litere mici la generarea parolei, daca are valoarea 0 nu se vor folosi litere mici la generarea parolei

@useUpperCase de tip bit – daca are valoarea 1 se vor folosi litere mari la generarea parolei, daca are valoarea 0 nu se vor folosi litere mari la generarea parolei

@charactersToUse de tip varchar – daca se pune null se vor folosi toate literele alfabetului, daca nu se doreste asta se poate pune un string din care se vor alege caracterele pt generarea parolei

@specialCharacters de tip bit – daca are valoarea 1 se vor folosi si caractere speciale la generarea parolei, daca are valoarea 0 nu se vor folosi caractere speciale

@passwordLength de tip int – lungimea parolei

 

Procedura are inca un parametru de tip OUT si se apeleaza astfel:

declare @a varchar(10)    — unde @a este lungimea parolei
EXEC BD_GeneratorParola 1,1,1,null, 1, 10,@a OUT
PRINT @a

Solutie

create procedure dbo.BD_GeneratorParola (
@useNumbers bit,
@useLowerCase bit,
@useUpperCase bit,
@charactersToUse as varchar(100),
@specialCharacters bit,
@passwordLength as int,
@password varchar(100) OUT
)
As
Begin

if @passwordLength <= 0
raiserror(‘Parametrul cu numarul 4 trebuie sa fie null sau un string!’,16,1)

set @passwordLength = @passwordLength -1

declare @characters varchar(100)
declare @count int

set @characters = ”

if @useNumbers = 1
begin

set @count = 48
while @count <=57
begin
set @characters = @characters + Cast(CHAR(@count) as char(1))
set @count = @count + 1
end
end

if @useLowerCase = 1
begin

set @count = 65
while @count <=90
begin
set @characters = @characters + Cast(CHAR(@count) as char(1))
set @count = @count + 1
end
end

if @useUpperCase = 1
begin

set @count = 97
while @count <=122
begin
set @characters = @characters + Cast(CHAR(@count) as char(1))
set @count = @count + 1
end
end

set @count = 0
set @password = ”

if Len(@charactersToUse) > 0
begin
while charindex(@charactersToUse,’ ‘) > 0
begin
set @charactersToUse = replace(@charactersToUse,’ ‘,”)
end

if Len(@charactersToUse) = 0
raiserror(‘Parametrul cu numarul 4 trebuie sa fie null sau un string!’,16,1)

while @count <= @passwordLength
begin

if @specialCharacters = 1
set @characters = @characters+’!@#$.’

set @password = @password +
SUBSTRING(@charactersToUse,CAST(ABS(CHECKSUM(NEWID()))*RAND(@count) as
int)%LEN(@charactersToUse)+1,1)
set @count = @count + 1
end
end
else
begin
while @count <= @passwordLength
begin
if @specialCharacters = 1
set @characters = @characters+’!@#$.’

set @password = @password +
SUBSTRING(@characters,CAST(ABS(CHECKSUM(NEWID()))*RAND(@count) as
int)%LEN(@characters)+1,1)
set @count = @count + 1
end
end

–SELECT @password

end
GO

Tip solutie

Permanent
Etichetare:

Voteaza

(19 din 36 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor

Leave A Comment?