Instalare baza de date Oracle 19c pe Oracle Linux 7 (OL7)

Configurare noua (How To)

Situatie

Acest articol descrie instalarea bazei de date Oracle 19c pe Oracle Linux 7 X64 (OL7)

1: Download Software
Download the Oracle software from OTN or My Oracle Support

2 Fișierul hosts
Fișierul „/etc/hosts” trebuie să conțină un nume complet calificat pentru server.

De exemplu.

127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
192.168.1.100 oel7.localdomain oel7

Setați numele de gazdă corect în fișierul „/etc/hostname”.

oel7.localdomain

3: Cerințe preliminare de instalare Oracle ( prerechizite)

Efectuați fie Configurarea automată, fie Configurarea manuală pentru a îndeplini cerințele preliminare de bază. Configurarea suplimentară este necesară pentru toate instalările

3.1 Automatic Setup

Folosirea packetului oracle-database-preinstall-19c va instala si va configura automat o parte din cerintele necesare instalarii  bazei de date oracle 19c. Pentru instalare acestuia rulati conectat ca root urmatoarea comanda:

# yum install -y oracle-database-preinstall-19c

Configurare manuală

Dacă nu ați folosit pachetul „oracle-database-preinstall-19c” pentru a îndeplini toate cerințele preliminare, va trebui să efectuați manual următoarele configurari

Adăugați următoarele linii în fișierul „/etc/sysctl.conf” sau într-un fișier numit „/etc/sysctl.d/98-oracle.conf”.

fs.file-max = 6815744
kernel.sem = 250 32000 100 128
kernel.shmmni = 4096
kernel.shmall = 1073741824
kernel.shmmax = 4398046511104
kernel.panic_on_oops = 1
net.core.rmem_default = 262144
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 1048576
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 2
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 2
fs.aio-max-nr = 1048576
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500

Rulați una dintre următoarele comenzi pentru a modifica parametrii systemului de operare (kernel), în funcție de fișierul pe care l-ați editat.

/sbin/sysctl -p
# Or
/sbin/sysctl -p /etc/sysctl.d/98-oracle.conf

Adăugați următoarele linii într-un fișier numit „/etc/security/limits.d/oracle-database-preinstall-19c.conf”.

oracle soft nofile 1024
oracle hard nofile 65536
oracle soft nproc 16384
oracle hard nproc 16384
oracle soft stack 10240
oracle hard stack 32768
oracle hard memlock 134217728
oracle soft memlock 134217728

Următoarele pachete sunt necesare pentru instalarea Oracle.

yum install -y bc
yum install -y binutils
yum install -y compat-libcap1
yum install -y compat-libstdc++-33
#yum install -y dtrace-modules
#yum install -y dtrace-modules-headers
#yum install -y dtrace-modules-provider-headers
yum install -y dtrace-utils
yum install -y elfutils-libelf
yum install -y elfutils-libelf-devel
yum install -y fontconfig-devel
yum install -y glibc
yum install -y glibc-devel
yum install -y ksh
yum install -y libaio
yum install -y libaio-devel
yum install -y libdtrace-ctf-devel
yum install -y libXrender
yum install -y libXrender-devel
yum install -y libX11
yum install -y libXau
yum install -y libXi
yum install -y libXtst
yum install -y libgcc
yum install -y librdmacm-devel
yum install -y libstdc++
yum install -y libstdc++-devel
yum install -y libxcb
yum install -y make
yum install -y net-tools # Clusterware
yum install -y nfs-utils # ACFS
yum install -y python # ACFS
yum install -y python-configshell # ACFS
yum install -y python-rtslib # ACFS
yum install -y python-six # ACFS
yum install -y targetcli # ACFS
yum install -y smartmontools
yum install -y sysstat

# Added by me.
yum install -y unixODBC

Creați noile grupuri de utilizatori și utilizatorii.

groupadd -g 54321 oinstall
groupadd -g 54322 dba
groupadd -g 54323 oper
#groupadd -g 54324 backupdba
#groupadd -g 54325 dgdba
#groupadd -g 54326 kmdba
#groupadd -g 54327 asmdba
#groupadd -g 54328 asmoper
#groupadd -g 54329 asmadmin
#groupadd -g 54330 racdba

useradd -u 54321 -g oinstall -G dba,oper oracle

 

Additional Setup

Setați parola pentru utilizatorul „oracle”.

#passwd oracle

Setați Linux securizat la permisiv prin editarea fișierului „/etc/selinux/config”, asigurându-vă că marcajul SELINUX este setat după cum urmează.

SELINUX=permissive

Odată ce modificarea este completă, reporniți serverul sau executați următoarea comandă.

# setenforce Permissive

Dacă aveți paravanul de protecție Linux activat, va trebui să îl dezactivați sau sa il configurati. Pentru dezactivare folositi urmatoarele comenzi:

# systemctl stop firewalld
# systemctl disable firewalld

Creați directoarele în care va fi instalat software-ul Oracle.

mkdir -p /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1
mkdir -p /u02/oradata
chown -R oracle:oinstall /u01 /u02
chmod -R 775 /u01 /u02

Setati variabilele de system

export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
export ORACLE_HOME=\$ORACLE_BASE/product/19.0.0/dbhome_1

  • Instalarea

Conectați-vă la utilizatorul Oracle. Dacă utilizați X display, setați variabila de mediu DISPLAY.

DISPLAY=<server-name>:0.0; export DISPLAY

Dezarhivați software-ul direct in foldderul ORACLE_HOME și porniți Oracle Universal Installer (OUI) lansând una dintre următoarele comenzi în directorul ORACLE_HOME. Modul interactiv va afișa ecrane de instalare a GUI pentru a permite intrarea utilizatorului, în timp ce modul silențios va instala software-ul fără a afișa niciun ecran, deoarece toate opțiunile necesare sunt deja specificate pe linia de comandă.

# Unzip software.
cd $ORACLE_HOME
unzip -oq /path/to/software/LINUX.X64_193000_db_home.zip

# Interactive mode.
./runInstaller

# Silent mode.
./runInstaller -ignorePrereq -waitforcompletion -silent \
-responseFile ${ORACLE_HOME}/install/response/db_install.rsp \
oracle.install.option=INSTALL_DB_SWONLY \
ORACLE_HOSTNAME=${ORACLE_HOSTNAME} \
UNIX_GROUP_NAME=oinstall \
INVENTORY_LOCATION=${ORA_INVENTORY} \
SELECTED_LANGUAGES=en,en_GB \
ORACLE_HOME=${ORACLE_HOME} \
ORACLE_BASE=${ORACLE_BASE} \
oracle.install.db.InstallEdition=EE \
oracle.install.db.OSDBA_GROUP=dba \
oracle.install.db.OSBACKUPDBA_GROUP=dba \
oracle.install.db.OSDGDBA_GROUP=dba \
oracle.install.db.OSKMDBA_GROUP=dba \
oracle.install.db.OSRACDBA_GROUP=dba \
SECURITY_UPDATES_VIA_MYORACLESUPPORT=false \
DECLINE_SECURITY_UPDATES=true

Rulați scripturile de administrare (root) când vi se solicită.

Ca utilizator root, executați următoarele scripturi:

1. /u01/app/oraInventory/orainstRoot.sh
2. /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1/root.sh

Acum sunteți gata să creați o bază de date.

Solutie

Tip solutie

Permanent

Voteaza

(14 din 20 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor

Leave A Comment?