Orar rulare joburi pe sql server

Configurare noua (How To)

Situatie

In cazul in care avem nevoie de o situatie a tuturor joburilor de pe un server de sql, in care sa vedem cum si cand sunt programate sa ruleze, am facut o procedura care intoarce un astfel de raport.

Coloanele din raport sunt:

JobName – reprezinta numele jobului de pe serverul de sql respectiv

ScheduleName – reprezinta numele programarii jobului (o programare de job se poate folosi la mai multe joburi)

IsEnabled – este statusul jobului, daca este activ sau nu

ScheduleType – ne arata daca jobul a fost programat sa ruleze doar o data la o anumita data sau daca este recurent

Ocurence – poate fi zilnica, saptamanala, lunara, anuala sau one time

Recurence – cand anume este programat sa ruleze (spre ex, daca ocurenta e spaptamanala, atunci recurenta imi spune in ce zile ale saptamanii ruleaza)

Frequency – la ce ora sau la ce interval orar ruleaza

ScheduleUsageSartDate – cand a rulat prima oara

ScheduleUsageEndDate – data programarii ultimei rulari a jobului (daca este programat pe termen nelimitat apare 9999-12-31)

ScheduleCreatedOn – cand a fost creata programarea rularii jobului

ScheduleLastModifiedOn – cand a fost modificata ultima oara programarea rularii jobului

Solutie

alter proc [dbo].[BD_JobsScheduler_prc]

as
begin

SELECT
sb.name as JobName,
ss.name AS ScheduleName
, CASE ss.[enabled]
WHEN 1 THEN ‘Yes’
WHEN 0 THEN ‘No’
END AS [IsEnabled]
, CASE
WHEN [freq_type] = 64 THEN ‘Start automatically when SQL Server Agent starts’
WHEN [freq_type] = 128 THEN ‘Start whenever the CPUs become idle’
WHEN [freq_type] IN (4,8,16,32) THEN ‘Recurring’
WHEN [freq_type] = 1 THEN ‘One Time’
END [ScheduleType]
, CASE [freq_type]
WHEN 1 THEN ‘One Time’
WHEN 4 THEN ‘Daily’
WHEN 8 THEN ‘Weekly’
WHEN 16 THEN ‘Monthly’
WHEN 32 THEN ‘Monthly – Relative to Frequency Interval’
WHEN 64 THEN ‘Start automatically when SQL Server Agent starts’
WHEN 128 THEN ‘Start whenever the CPUs become idle’
END [Occurrence]
, CASE [freq_type]
WHEN 4 THEN ‘Occurs every ‘ + CAST([freq_interval] AS VARCHAR(3)) + ‘ day(s)’
WHEN 8 THEN ‘Occurs every ‘ + CAST([freq_recurrence_factor] AS VARCHAR(3))
+ ‘ week(s) on ‘
+ CASE WHEN [freq_interval] & 1 = 1 THEN ‘Sunday’ ELSE ” END
+ CASE WHEN [freq_interval] & 2 = 2 THEN ‘, Monday’ ELSE ” END
+ CASE WHEN [freq_interval] & 4 = 4 THEN ‘, Tuesday’ ELSE ” END
+ CASE WHEN [freq_interval] & 8 = 8 THEN ‘, Wednesday’ ELSE ” END
+ CASE WHEN [freq_interval] & 16 = 16 THEN ‘, Thursday’ ELSE ” END
+ CASE WHEN [freq_interval] & 32 = 32 THEN ‘, Friday’ ELSE ” END
+ CASE WHEN [freq_interval] & 64 = 64 THEN ‘, Saturday’ ELSE ” END
WHEN 16 THEN ‘Occurs on Day ‘ + CAST([freq_interval] AS VARCHAR(3))
+ ‘ of every ‘
+ CAST([freq_recurrence_factor] AS VARCHAR(3)) + ‘ month(s)’
WHEN 32 THEN ‘Occurs on ‘
+ CASE [freq_relative_interval]
WHEN 1 THEN ‘First’
WHEN 2 THEN ‘Second’
WHEN 4 THEN ‘Third’
WHEN 8 THEN ‘Fourth’
WHEN 16 THEN ‘Last’
END
+ ‘ ‘
+ CASE [freq_interval]
WHEN 1 THEN ‘Sunday’
WHEN 2 THEN ‘Monday’
WHEN 3 THEN ‘Tuesday’
WHEN 4 THEN ‘Wednesday’
WHEN 5 THEN ‘Thursday’
WHEN 6 THEN ‘Friday’
WHEN 7 THEN ‘Saturday’
WHEN 8 THEN ‘Day’
WHEN 9 THEN ‘Weekday’
WHEN 10 THEN ‘Weekend day’
END
+ ‘ of every ‘ + CAST([freq_recurrence_factor] AS VARCHAR(3))
+ ‘ month(s)’
END AS [Recurrence]
, CASE [freq_subday_type]
WHEN 1 THEN ‘Occurs once at ‘
+ STUFF(
STUFF(RIGHT(‘000000’ + CAST([active_start_time] AS VARCHAR(6)), 6)
, 3, 0, ‘:’)
, 6, 0, ‘:’)
WHEN 2 THEN ‘Occurs every ‘
+ CAST([freq_subday_interval] AS VARCHAR(3)) + ‘ Second(s) between ‘
+ STUFF(
STUFF(RIGHT(‘000000’ + CAST([active_start_time] AS VARCHAR(6)), 6)
, 3, 0, ‘:’)
, 6, 0, ‘:’)
+ ‘ & ‘
+ STUFF(
STUFF(RIGHT(‘000000’ + CAST([active_end_time] AS VARCHAR(6)), 6)
, 3, 0, ‘:’)
, 6, 0, ‘:’)
WHEN 4 THEN ‘Occurs every ‘
+ CAST([freq_subday_interval] AS VARCHAR(3)) + ‘ Minute(s) between ‘
+ STUFF(
STUFF(RIGHT(‘000000’ + CAST([active_start_time] AS VARCHAR(6)), 6)
, 3, 0, ‘:’)
, 6, 0, ‘:’)
+ ‘ & ‘
+ STUFF(
STUFF(RIGHT(‘000000’ + CAST([active_end_time] AS VARCHAR(6)), 6)
, 3, 0, ‘:’)
, 6, 0, ‘:’)
WHEN 8 THEN ‘Occurs every ‘
+ CAST([freq_subday_interval] AS VARCHAR(3)) + ‘ Hour(s) between ‘
+ STUFF(
STUFF(RIGHT(‘000000’ + CAST([active_start_time] AS VARCHAR(6)), 6)
, 3, 0, ‘:’)
, 6, 0, ‘:’)
+ ‘ & ‘
+ STUFF(
STUFF(RIGHT(‘000000’ + CAST([active_end_time] AS VARCHAR(6)), 6)
, 3, 0, ‘:’)
, 6, 0, ‘:’)
END [Frequency]
, STUFF(
STUFF(CAST([active_start_date] AS VARCHAR(8)), 5, 0, ‘-‘)
, 8, 0, ‘-‘) AS [ScheduleUsageStartDate]
, STUFF(
STUFF(CAST([active_end_date] AS VARCHAR(8)), 5, 0, ‘-‘)
, 8, 0, ‘-‘) AS [ScheduleUsageEndDate]
, ss.date_created AS [ScheduleCreatedOn]
, ss.date_modified AS [ScheduleLastModifiedOn]
FROM [msdb].[dbo].[sysschedules] ss
join msdb.dbo.sysjobschedules sjs on sjs.schedule_id = ss.schedule_id
join msdb.dbo.sysjobs sb on sb.job_id = sjs.job_id
ORDER BY ScheduleName
END

Tip solutie

Permanent

Voteaza

(15 din 31 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor

Leave A Comment?