Verificarea functionarii phpMyAdmin si crearea unei baze de date