How to download attachment files from mutiple emails at once

Downloading all attachment files from multiple emails in Outlook at once isn’t directly supported by Outlook’s native features. However, you can achieve this using VBA (Visual Basic for Applications) macros.

 1. Enable Developer Tab:
  • Go to the “File” tab in Outlook.
  • Select “Options” and then “Customize Ribbon”.
  • Check the box next to “Developer” in the right column.
  • Click “OK” to save changes.
 2. Open Visual Basic for Applications (VBA):
  • Click on the “Developer” tab in the ribbon.
  • Click on “Visual Basic” to open the VBA editor.
 3. Create a New Module:
  • In the VBA editor, click on “Insert” in the menu bar.
  • Select “Module” to insert a new module.
 4. Paste the VBA Code:
  • Copy and paste the following VBA code into the new module:
Sub SaveAttachments()
Dim olFolder As Outlook.MAPIFolder
Dim olItem As Object
Dim olAttachment As Outlook.Attachment
Dim strDownloadFolder As String‘ Define the folder where attachments will be saved
strDownloadFolder = “C:\Attachments\” ‘ Change the path as needed‘ Get the selected folder in Outlook
Set olFolder = Outlook.Application.ActiveExplorer.CurrentFolder

‘ Loop through each item in the folder
For Each olItem In olFolder.Items
‘ Check if the item is a mail item
If TypeOf olItem Is MailItem Then
‘ Loop through each attachment in the mail item
For Each olAttachment In olItem.Attachments
‘ Save the attachment to the specified folder
olAttachment.SaveAsFile strDownloadFolder & olAttachment.FileName
Next olAttachment
End If
Next olItem

MsgBox “Attachments have been saved to: ” & strDownloadFolder, vbInformation
End Sub

 1. Modify Download Folder:
  • In the VBA code, change the value of strDownloadFolder to the desired folder path where you want to save the attachments.
 2. Run the Macro:
  • Close the VBA editor.
  • Go back to Outlook.
  • Select the folder containing the emails with attachments.
  • Go to the “Developer” tab and click on “Macros”.
  • Select “SaveAttachments” and click “Run”.

This macro will loop through each email in the selected folder, save all attachments to the specified folder, and display a message box when the process is completed. Make sure to review and adjust the folder path where attachments will be saved before running the macro.

[mai mult...]

Patru metode utile prin care te poti conecta la proiectorul tau

Pentru a proiecta din Chrome pe un proiector, există câteva opțiuni pe care le poți lua în considerare, în funcție de echipamentele disponibile și preferințele tale:

 1. Utilizarea Cablului HDMI: Dacă proiectorul are un port HDMI și calculatorul tău (să presupunem că este un laptop) are, de asemenea, un port HDMI, poți conecta cele două dispozitive folosind un cablu HDMI. După conectare, ecranul calculatorului tău ar trebui să se extindă automat pe proiector.
 2. Conexiune Wireless (Miracast): Unele proiectoare suportă Miracast sau tehnologii similare de afișare wireless. Dacă atât proiectorul cât și calculatorul tău suportă Miracast, poți să le conectezi wireless. Pe Windows, poți folosi funcția “Conectare” din Centrul de acțiuni pentru a stabili conexiunea. Pe macOS și Chrome OS, s-ar putea să trebuiască să folosești software terțe sau funcții încorporate pentru a activa redarea wireless a ecranului.
 3. Dispozitive Chromecast sau similare: Dacă proiectorul tău acceptă intrare HDMI și ai un dispozitiv Chromecast sau similar, îl poți conecta la proiector și să-ți proiectezi tab-ul sau desktopul Chrome-ului pe proiector. Acest lucru îți permite să reflectezi conținutul browserului Chrome wireless pe proiector.
 4. Soluții bazate pe web: Unele proiectoare vin cu interfețe web încorporate sau suport pentru servicii de partajare a ecranului bazate pe web. În acest caz, poți conecta la proiector introducând adresa sa IP în browserul Chrome și urmând instrucțiunile afișate pe ecran pentru partajarea ecranului.
[mai mult...]