Back-up report

Configurare noua (How To)

Situatie

Ma jos aveti o procedura ce returneaza un raport cu back-up-urile bazelor de pe serverul sql pe care e rulata, raport in care se poate vedea data ultimului back-up pentru fiecare baza de date de pe server, statusul acestuia, daca mai este disponibil sau nu, precum si calea in care este disponibil.

Solutie

alter PROCEDURE BackupReport_prc

as

DECLARE @counter SMALLINT
DECLARE @dbname VARCHAR(100)
DECLARE @db_bkpdate varchar(100)
DECLARE @status varchar(20)
DECLARE @svr_name varchar(100)
DECLARE @media_set_id varchar(20)
DECLARE @filepath VARCHAR(1000)
Declare @filestatus int
DECLARE @fileavailable varchar(20)
DECLARE @backupsize float

SELECT @counter=MAX(dbid) FROM master..sysdatabases
CREATE TABLE #backup_details (ServerName varchar(100),DatabaseName varchar(100),BkpDate varchar(20) NULL,BackupSize_in_MB varchar(20),Status varchar(20),FilePath varchar(1000),FileAvailable varchar(20))
select @svr_name = CAST(SERVERPROPERTY(‘ServerName’)AS sysname)
WHILE @counter > 0
BEGIN
/* Need to re-initialize all variables*/
Select @dbname = null , @db_bkpdate = null ,
@media_set_id = Null , @backupsize = Null ,
@filepath = Null , @filestatus = Null ,
@fileavailable = Null , @status = Null , @backupsize = Null
select @dbname = name from master..sysdatabases where dbid = @counter
select @db_bkpdate = max(backup_start_date) from msdb..backupset where database_name = @dbname and type=’D’
select @media_set_id = media_set_id from msdb..backupset where backup_start_date = ( select max(backup_start_date) from msdb..backupset where database_name = @dbname and type=’D’) and database_name = @dbname and type=’D’
select @backupsize = backup_size from msdb..backupset where backup_start_date = ( select max(backup_start_date) from msdb..backupset where database_name = @dbname and type=’D’) and database_name = @dbname and type=’D’
select @filepath = physical_device_name from msdb..backupmediafamily where media_set_id = @media_set_id
EXEC master..xp_fileexist @filepath , @filestatus out
if @filestatus = 1
set @fileavailable = ‘Available’
else
set @fileavailable = ‘NOT Available’
if (datediff(day,@db_bkpdate,getdate()) > 7)
set @status = ‘Warning’
else
set @status = ‘Healthy’
set @backupsize = (@backupsize/1024)/1024
insert into #backup_details select @svr_name,@dbname,@db_bkpdate,@backupsize,@status,@filepath,@fileavailable
update #backup_details
set Status = ‘Warning’ where BkpDate IS NULL
set @counter = @counter – 1
END

select * from #backup_details

where DatabaseName not in (‘tempdb’)

drop table #backup_details

 

Tip solutie

Permanent
Etichetare:

Voteaza

(7 din 20 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor

Leave A Comment?