Comenzi utile pentru Exchange Online in O365

Configurare noua (How To)

Situatie

Solutie

Această comandă va exporta o listă a tuturor drepturilor de acces / permisiunilor atribuite tuturor cutiilor poștale ale utilizatorilor din Office365. Rezultatele vor fi exportate într-un fișier CSV numit permisiuniuser.csv în directorul C:\raport.

Get-Mailbox -RecipientType 'UserMailbox' -ResultSize Unlimited | Get-MailboxPermission | Export-Csv -NoTypeInformation C:\raport\permisiuniuser.csv

Această comandă va exporta o listă a tuturor drepturilor de acces / permisiunilor atribuite tuturor cutiilor poștale partajate din Office365. Rezultatele vor fi exportate într-un fișier CSV numit permisiuniuser.csv în directorul C:\raport.

Get-Mailbox -RecipientType 'Shared' -ResultSize Unlimited | Get-MailboxPermission | Export-Csv -NoTypeInformation C:\raport\ permisiuniuser.csv

Această comandă va exporta o listă a tuturor permisiunilor SendAs atribuite tuturor utilizatorilor din Office365. Rezultatele vor fi afișate în consolă.

Get-RecipientPermission -Identity * -AccessRights SendAs | Where {$_.Trustee -ne 'NT Authority\Self' -and $_.Trustee -ne 'NULL SID'}

Această comandă va acorda lui Ron permisiuni SendAs asupra cutiei poștale a lui John Doe.

Add-RecipientPermission -Identity "John Doe" -Trustee "Ron" -AccessRights SendAs

Această comandă va afișa o listă a tuturor permisiunilor SendOnBehalf

Get-Mailbox -Filter {GrantSendOnBehalfTo -ne $Null} | select DisplayName, PrimarySMTPAddress, GrantSendonbehalfto | ft -AutoSize -Wrap

Pentru a exporta permisiunile SendOnBehalf pentru toți utilizatorii din Office365, puteți utiliza următoarea comandă PowerShell:

Get-Mailbox -Filter {GrantSendOnBehalfTo -ne $Null} | select DisplayName, PrimarySMTPAddress, GrantSendonbehalfto | Export-Csv -NoTypeInformation C:\raport\sendonbehalf.csv

Aplicare/Setare permisiuni SendOnBehalf unui utilizator (Office 365) – Comanda de mai jos va acorda lui Ron@justadomain.com permisiunea GrantSendOnBehalf pe caseta poștală a lui John Doe

Set-Mailbox "John Doe" -GrantSendOnBehalfTo @{Add="Ron@justadomain.com"}

Obțineți Configurația Regională pentru Utilizatorii Office 365

Get-mailbox -ResultSize unlimited | get-MailboxRegionalConfiguration

Tip solutie

Permanent

Voteaza

(17 din 28 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor

Leave A Comment?