.Solutii

Cum sa migram de pa Android pe iOS

 

Treceti telefonul Android pe  iPhone? Nu aveţi nevoie sa va faceti griji despre procedura. Exista cateva modalitati disponibile pentru a muta continutul de pe telefonul Android pe iPhone, in conditii de siguranta.

Ai nevoie de

  • iOS 9 sau o versiune ulterioara
  • iPhone 5 sau un model ulterior
  • iPad a 4-a generație sau un model mai recent
  • iPad mini a 2-a generatie sau un model mai recent
  • iPod touch a 6-a generatie
  • Android versiunea 4.0 sau o versiune ulterioara

Inainte de a incepe

  • Pe dispozitivul Android, asigura-te ca este activata conectivitatea Wi-Fi.
  • Conecteaza dispozitivul iOS nou si dispozitivul Android la sursele lor de alimentare.
  • Asigura-te ca datele pe care le muti, inclusiv ce se află pe cartela micro SD, incap pe noul dispozitiv iOS
  • Daca doresti sa-ti transferi marcajele din Chrome, actualizeaza dispozitivul Andoid la cea mai recenta versiune de Chrome.
[mai mult...]

Hp Garage.Container.exe error

Avem eroarea: Application: Garage.Container.exe
Framework Version: v4.0.30319
Description: The process was terminated due to an unhandled exception.
Exception Info: System.Runtime.Serialization.SerializationException
   at System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter.Deserialize(System.IO.Stream, System.Runtime.Remoting.Messaging.HeaderHandler, Boolean, Boolean, System.Runtime.Remoting.Messaging.IMethodCallMessage)
   at System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter.Deserialize(System.IO.Stream)
   at HP.Metrics.TitoPico.getDictionaryForRetro()
   at HP.Metrics.TitoPico+<>c__DisplayClass22+<<setTitoEnvironment>b__21>d__24.MoveNext()

Exception Info: System.AggregateException
   at System.Threading.Tasks.Task.ThrowIfExceptional(Boolean)
   at System.Threading.Tasks.Task.Wait(Int32, System.Threading.CancellationToken)
   at Garage.Container.App.App_Startup(System.Object, System.Windows.StartupEventArgs)
   at System.Windows.Application.OnStartup(System.Windows.StartupEventArgs)
   at System.Windows.Application.<.ctor>b__1_0(System.Object)
   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(System.Delegate, System.Object, Int32)
   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate)
   at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()
   at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
   at System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
   at System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
   at MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext.Run(MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
   at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
   at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
   at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(System.Object)
   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(System.Delegate, System.Object, Int32)
   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(System.Windows.Threading.DispatcherPriority, System.TimeSpan, System.Delegate, System.Object, Int32)
   at MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr)
   at MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(System.Windows.Interop.MSG ByRef)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(System.Windows.Threading.DispatcherFrame)
   at System.Windows.Application.RunDispatcher(System.Object)
   at System.Windows.Application.RunInternal(System.Windows.Window)
   at Garage.Container.App.Main()

[mai mult...]