.Solutii

Hp Garage.Container.exe error

Avem eroarea: Application: Garage.Container.exe
Framework Version: v4.0.30319
Description: The process was terminated due to an unhandled exception.
Exception Info: System.Runtime.Serialization.SerializationException
   at System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter.Deserialize(System.IO.Stream, System.Runtime.Remoting.Messaging.HeaderHandler, Boolean, Boolean, System.Runtime.Remoting.Messaging.IMethodCallMessage)
   at System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter.Deserialize(System.IO.Stream)
   at HP.Metrics.TitoPico.getDictionaryForRetro()
   at HP.Metrics.TitoPico+<>c__DisplayClass22+<<setTitoEnvironment>b__21>d__24.MoveNext()

Exception Info: System.AggregateException
   at System.Threading.Tasks.Task.ThrowIfExceptional(Boolean)
   at System.Threading.Tasks.Task.Wait(Int32, System.Threading.CancellationToken)
   at Garage.Container.App.App_Startup(System.Object, System.Windows.StartupEventArgs)
   at System.Windows.Application.OnStartup(System.Windows.StartupEventArgs)
   at System.Windows.Application.<.ctor>b__1_0(System.Object)
   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(System.Delegate, System.Object, Int32)
   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate)
   at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()
   at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
   at System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
   at System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
   at MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext.Run(MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
   at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
   at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
   at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(System.Object)
   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(System.Delegate, System.Object, Int32)
   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(System.Windows.Threading.DispatcherPriority, System.TimeSpan, System.Delegate, System.Object, Int32)
   at MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr)
   at MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(System.Windows.Interop.MSG ByRef)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(System.Windows.Threading.DispatcherFrame)
   at System.Windows.Application.RunDispatcher(System.Object)
   at System.Windows.Application.RunInternal(System.Windows.Window)
   at Garage.Container.App.Main()

[mai mult...]

Eliminarea iconitei “People” din taskbar

Urmatoarea problemuta aparuta la Windows 10, dupa ce isi face update-ul “Fall Creators Update” – adica update-ul de la versiunea (build) 1703 la versiunea (build)1709:

 – Dupa ultima repornire la finalul update-ului, se observa o iconita noua activa in dreapta jos, in zona unde este ceasul etc: “People” (iconita si arata ca 2 siluete de oameni unul langa celalalt).

Pentru cine doreste sa o elimine, se poate face doar asa:

[mai mult...]