Soluții

How to delete a Directory on Linux

To delete a directory in Linux, you can use the rmdir or rm command. You use the rmdir command to remove an empty directory, while the rm command removes a directory and all its contents.

Using the rm command

Here are the steps to delete a directory in Linux using the rm command:

 1. Open the terminal: To delete a directory in Linux, you need to use the command line. Open the terminal by pressing “Ctrl+Alt+T” on your keyboard or by searching for “terminal” in your system’s application launcher.
 2. Navigate to the directory you want to delete: Use the cd command to navigate to the directory you want to delete. For example, if the directory you want to delete is called my_directory and is located in your home folder, type cd ~/my_directory and press “Enter”.
 3. Check the contents of the directory: Before deleting the directory, it is a good idea to check its contents to make sure you are deleting the right directory. Use the ls command to list the contents of the directory. For example, type ls and press “Enter” to see the files and folders inside the my_directory folder.
 4. Delete the directory and its contents: To delete the directory and all its contents, use the rm command with the -r option, which stands for recursive. Type rm -r my_directory and press “Enter”. You will be prompted to confirm the deletion. Type y and press “Enter” to confirm.
 5. Verify that the directory has been deleted: To verify that the directory has been deleted, use the ls command to list the contents of the parent directory. For example, if the my_directory folder was located in your home folder, type ls ~/ and press “Enter”. The my_directory folder should no longer be listed.
[mai mult...]

How to delete file on Linux

Deleting a file involves removing the reference to the file from the file system. The file itself is not immediately removed from the storage device, but its space is marked as available for reuse.

Using the GUI file manager

Most Linux distributions come with a GUI file manager that allows you to delete files using a graphical interface. Simply navigate to the file you want to delete, right-click it, and select “Delete” or “Move to Trash.”

Using the rm command

You can also use the rm (remove) command to delete files and directories in Linux. To delete a file using the rm command, type the following command in the terminal:

rm filename

Make sure you replace filename with the name of the file you want to delete. If the file is write-protected or you don’t have sufficient permissions to delete it, you will be prompted to confirm the deletion.

Using the shred command

The shred command is a more secure way to delete files by overwriting the file’s contents multiple times before deleting it. This makes it difficult for anyone to recover the deleted file.

To use the shred command, type the following command in the terminal:

shred -u filename

Make sure to replace filename with the name of the file you want to delete. The -u option tells shred to delete the file after overwriting it.

Using the trash-cli command

The trash-cli command provides a safer way to delete files by moving them to the trash instead of immediately deleting them. To be able to use the trash-cli command, you install it first:

sudo apt-get install trash-cli

After installation, you can delete a file using the following command:

trash filename
[mai mult...]

Rezolvare: Microsoft Teams unknown user error

1. Verifică permisiunile și Licențele utilizatorului

 • Pasul 1: Accesează portalul de administrare Microsoft 365 (https://admin.microsoft.com).
 • Pasul 2: Navighează la Utilizatori activi.
 • Pasul 3: Selectează utilizatorul afectat și verifică dacă are licența corespunzătoare pentru Microsoft Teams.
 • Pasul 4: Asigură-te că utilizatorul are permisiunile necesare pentru echipa sau canalul respectiv. Acest lucru poate fi verificat de administratorul echipei.

2. Actualizează informațiile utilizatorului

 • Pasul 1: În portalul de administrare Microsoft 365, accesează profilul utilizatorului.
 • Pasul 2: Actualizează sau editează detaliile profilului, cum ar fi numele, adresa de email, etc.
 • Pasul 3: Salvează modificările și cere utilizatorului să se reconecteze la Microsoft Teams.

3. Reîmprospătează Lista de membri

 • Pasul 1: Deschide Microsoft Teams și navighează la echipa sau canalul în care apare eroarea.
 • Pasul 2: Selectează echipa și accesează lista de membri.
 • Pasul 3: Adaugă și elimină un membru (poate fi un test) pentru a forța reîmprospătarea listei.
 • Pasul 4: Închide și redeschide Teams pentru a verifica dacă eroarea persistă.

4. Sincronizează Directorul Active (Active Directory Sync)

 • Pasul 1: Verifică dacă Azure AD Connect sincronizează corect între Active Directory local și Azure AD.
 • Pasul 2: Accesează portalul Azure (https://portal.azure.com).
 • Pasul 3: Navighează la Azure Active Directory -> Azure AD Connect -> Sync errors.
 • Pasul 4: Rezolvă orice eroare de sincronizare raportată. Acest proces poate necesita implicarea echipei de IT.

5. Șterge Cache-ul Microsoft Teams

 • Pasul 1: Închide aplicația Microsoft Teams complet (asigură-te că nu rulează în fundal).
 • Pasul 2: Accesează locația de cache:
  • Pe Windows: C:\Users\[NumeUtilizator]\AppData\Roaming\Microsoft\Teams
  • Pe Mac: ~/Library/Application Support/Microsoft/Teams
 • Pasul 3: Șterge toate fișierele și folderele din această locație.
 • Pasul 4: Redeschide Microsoft Teams și verifică dacă problema persistă.

6. Verifică probleme de conectivitate

 • Pasul 1: Asigură-te că rețeaua ta are acces la internet și nu există restricții care să împiedice accesul la serverele Microsoft Teams.
 • Pasul 2: Încearcă să accesezi alte servicii online pentru a verifica dacă există probleme generale de conectivitate.

7. Reinstalează Microsoft Teams

 • Pasul 1: Dezinstalează Microsoft Teams:
  • Pe Windows: Deschide Settings -> Apps -> Apps & features, găsește Microsoft Teams și apasă pe Uninstall.
  • Pe Mac: Trage aplicația Microsoft Teams în Coșul de gunoi și golește Coșul.
 • Pasul 2: Repornește calculatorul.
 • Pasul 3: Descarcă și reinstalează Microsoft Teams de pe site-ul oficial: Download Microsoft Teams.

8. Verifică Centrul de Ajutor Microsoft Teams

 • Accesează Centrul de Ajutor Microsoft Teams pentru soluții specifice și ghiduri detaliate oferite de Microsoft.
 • Dacă problema persistă, contactează suportul tehnic Microsoft pentru asistență suplimentară.
[mai mult...]