Cum aflam numarul de cuvinte dintr-un text

Configurare noua (How To)

Situatie

Pentru cazurile in care avem nevoie sa aflam numarul cuvintelor dintr-un text sau coloana.

Am conceput o functie ce numara cate cuvinte sunt intr-un text ce este primit ca parametru de functie (care desigur, poate fi si o coloana de tip text dintr-o tabela). Eu am avut nevoie de o asemenea functie in momentul in care a trebuit sa trimitem scrisori catre clienti, si plata catre furnizor se facea (si) in functie de numarul de cuvinte.

Solutie

CREATE FUNCTION [dbo].[BD_NumarCuvinte] ( @TEXT VARCHAR(max) )
RETURNS INT

AS

BEGIN

–declarare variabile
DECLARE @Ind INT
DECLARE @Char CHAR(1)
DECLARE @AnteC CHAR(1)
DECLARE @NrCuv INT

— initializari counteri
SET @Ind = 1
SET @NrCuv = 0

WHILE
@Ind <= LEN(@TEXT)

BEGIN

SET @Char = SUBSTRING(@TEXT, @Ind, 1)

SET @AnteC = CASE WHEN @Ind = 1 THEN ‘ ‘
ELSE SUBSTRING(@TEXT, @Ind – 1, 1)

END

IF @AnteC = ‘ ‘ AND @Char != ‘ ‘
SET @NrCuv = @NrCuv + 1

SET @Ind = @Ind + 1

END

RETURN @NrCuv

END

GO

Tip solutie

Permanent
Etichetare:

Voteaza

(6 din 18 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor

Leave A Comment?