Cum exportați lista utilizatorilor care au autentificare Multi-Factor (MFA) în O365 cu Powershell

Configurare noua (How To)

Situatie

Metoda MFA ajută să urmărim ce metode de autentificare folosesc utilizatorii. Informațiile referitor la MFA sunt aplicabile când se ia în considerare o trecere de la metode mai puțin sigure, cum ar fi SMS, la opțiuni mai sigure, cum ar fi Phone Apps.

Se pot exporta utilizatorii care au setat MFA în Office365 utilizând Powershell. Datele exportate vor fi într-un fișier CSV.

Solutie

Pași de urmat:

  1. Instalați modulul MS Online Powershell:
    Install-Module MSOnline
  2. Conectați-vă la MSolService:

          Connect-MsolService

3.Utilizați comanda de mai jos pentru a exporta acest raport. Puteți modifica calea export-csv în funcție de locul în care doriți să salvați acest raport:

     Get-MsolUser -all | select DisplayName,UsageLocation,UserPrincipalName,@{N="MFA Status"; E={ if( $_.StrongAuthenticationRequirements.State -ne $null){ $_.StrongAuthenticationRequirements.State} else { "Disabled"}}},@{N="StrongAuthInfo"; E={ if( $_.StrongAuthenticationMethods.MethodType -ne $null){ $_.StrongAuthenticationMethods.MethodType} else { "Disabled"}}},@{N="DefaultAuthMethod"; E={if($_.StrongAuthenticationMethods.MethodType -ne $null){foreach($meth in $_.StrongAuthenticationMethods){if($meth.IsDefault -eq "True") {$meth.MethodType}}} else { "Disabled"}}} | export-csv -Path "c:\Desktop\UtilizatoriMFA.csv"

Tip solutie

Permanent

Voteaza

(6 din 15 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor

Leave A Comment?