Depromovare Active Directory din powershell (Windows server 2016)

Configurare noua (How To)

Situatie

Dorim sa depromovam un server de AD.

Solutie

Deschidem powershel-ul cu drepturi de administrator. (Run as administrator).

Si rulam urmatoarele comenzi.

Import-Module ActiveDirectory
Uninstall-ADDSDomainController -Force -LocalAdministratorPassword (convertto-securestring "Password1!" -asplaintext -force) -norebootoncompletion:$false #Optional for PDC: -ForceRemoval -DemoteOperationMasterRole #Last DC: -LastDomainControllerInDomain -IgnoreLastDnsServerForZone

Uninstall-WindowsFeature AD-Domain-Services

Dupa care restartam server-ul si acesta este depromovat. 

Tip solutie

Permanent

Voteaza

(14 din 34 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor

Leave A Comment?