Exchange send as permission si send on behalf permissions

Configurare noua (How To)

Situatie

Serverul Exchange gestionează două tipuri de mailboxes: user mailboxes și shared mailboxes. User mailboxes sunt conturi personale folosite de indivizi pentru a trimite și primi e-mailuri. Pe de altă parte, shared mailboxes reprezintă departamente, grupuri sau servicii și nu sunt asociate cu useri activi. Exemple de shared mailboxes includ cele utilizate de către departamente de vânzări, contabilitate, sau resurse umane. Shared mailboxes au contui de Active Directory dezactivate și nu necesită nici licente Exchange client access, nici licente Exchange Online.

Pentru a interacționa cu un shared mailbox, utilizatorii trebuie să primească permisiuni specifice. Aceste permisiuni permit utilizatorilor să:

 • Acceseze shared mailbox-ul și să lucreze cu conținutul său.
 • Impersonate shared mailbox-ul și să trimită e-mailuri ca și cum ar fi shared mailbox-ul în sine.
 • Să trimită e-mailuri în numele shared mailbox-ului, indicând că acționează în numele departamentului sau serviciului reprezentat de shared mailbox.

Solutie

Pasi de urmat

 1. Permisiunile pentru Shared Mailbox în Exchange 2019 Exchange Server oferă două metode pentru acordarea accesului la shared mailboxes:
 • Atribuirea directă a permisiunilor către user mailboxes: Această abordare utilizează automapping-ul, care identifică automat shared mailboxes la care utilizatorul are permisiunea de acces și le integrează în lista de resurse a Outlook-ului.
 • Acordarea permisiunilor către grupurile Active Directory și adăugarea utilizatorilor în acele grupuri: Această metodă simplifică administrarea, deoarece utilizatorii pot fi adăugați simplu în grupul relevant din Active Directory. Cu toate acestea, automapping-ul nu este disponibil în acest context.

Pentru a acorda unui utilizator sau grup permisiuni complete de acces la un shared mailbox, urmează acești pași:

 1. Deschide Exchange Admin Center.
 2. Navighează către Recipients > Shared.
 3. Selectează shared mailbox-ul căruia vrei să îi acorzi permisiuni.
 4. Apasă pe butonul Properties.
 5. În fila Mailbox Delegation, apasă pe butonul Add.
 6. În fereastra Add Users or Groups, selectează utilizatorul sau grupul căruia vrei să îi acorzi permisiuni.
 7. Bifează opțiunea Full Access.
 8. Dacă dorești să acorzi și permisiunea Send As utilizatorului sau grupului, bifează opțiunea Send As.
 9. Apasă pe OK.

Solutie

Pasi de urmat

Acordarea permisiunii Send As

Pentru a acorda permisiunea Send As, care nu este o permisiune la nivel de mailbox, ci una la nivelul Active Directory, utilizatorului P.Polly pentru un shared mailbox numit Marketing, folosește următoarea comandă:

powershell
Add-ADPermission -Identity Marketing -User P.Polly -AccessRights ExtendedRight -ExtendedRights "Send As"

Similar, pentru a acorda grupului Marketing-Send As permisiunea Send As pentru același shared mailbox, utilizează următoarea comandă:

powershell
Add-ADPermission -Identity Marketing -User Marketing-SendAs -AccessRights ExtendedRight -ExtendedRights "Send As"

Pentru a verifica ce conturi au permisiunea Send As pe un shared mailbox, poți folosi următoarea comandă:

powershell
Get-Mailbox -Identity Marketing | Get-ADPermission | ? { $_.User.ToString() -ne "NT AUTHORITY\SELF" -And $_.ExtendedRights -like "send" } | Format-Table -auto User,AccessRights

Aceste comenzi PowerShell sunt folosite pentru acordarea permisiunilor Send As și pentru verificarea conturilor care au această permisiune pe un shared mailbox în Exchange Server.

Pentru a acorda permisiunea Send on Behalf în Exchange 2019 se foloseste PowerShell pentru a acorda această permisiune. Pentru a acorda utilizatorului C.Bobby permisiunea Send on Behalf pentru un shared mailbox numit Marketing, folosește următoarea comandă:

powershell
Set-Mailbox -Identity Marketing@contso.com -GrantSendOnBehalfTo C.Bobby

Permisiunea Send on Behalf este o proprietate la nivel de mailbox, astfel poți verifica ușor cine are această permisiune pentru un mailbox folosind următoarea comandă:

powershell
Get-Mailbox -Identity Marketing | Select Name,GrantSendOnBehalfTo

Aceste comenzi PowerShell sunt folosite pentru a acorda și verifica permisiunile Send on Behalf pe un shared mailbox în Exchange Server 2019.

Tip solutie

Permanent

Voteaza

(14 din 28 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor

Leave A Comment?