Find end of week

Configurare noua (How To)

Situatie

Mai jos este o functie ce primeste  doi parametrii, al doilea definind data din anul de referinta si primul definind numarul saptamanii din anul de referinta. In functie de acesti parametrii functia returneaza ziua cu care se sfarseste saptamana definita de primul parametru.

Solutie

create function End_of_week_fct

(@week_number int, @today datetime)
returns datetime

as

begin
declare @end_week datetime
declare @start_week datetime

set @today = dateadd(wk, @week_number- datepart(wk,@today), @today)
set @start_week = dateadd(d, 1 – DATEPART(dw, @today), @today)
set @end_week = dateadd(d,7,@start_week )
return @end_week
end

— select dbo.End_of_week_fct(1,getdate())

Tip solutie

Permanent
Etichetare:

Voteaza

(9 din 13 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor

Leave A Comment?