Find start of week

Configurare noua (How To)

Situatie

Mai jos este o functie ce primeste doi parametrii, al doilea definind data din anul de referinta si primul definind numarul saptamanii din anul de referinta si, in functie de acesti parametrii, functia returneaza ziua cu care incepe saptamana definita de primul parametru.

Solutie

create function Start_of_week_fct

(@week_number int, @today datetime)

returns datetime
as

begin
declare @start_week datetime

set @today = dateadd(wk, @week_number- datepart(wk,@today), @today)
set @start_week = dateadd(d,1,dateadd(d, 1 – DATEPART(dw, @today), @today))

return @start_week
end

Tip solutie

Permanent
Etichetare:

Voteaza

(7 din 14 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor

Leave A Comment?