How to install RoundCube on Centos

Configurare noua (How To)

Situatie

Este necesar ca serverul sa aiba instalate si configurate serviciile de posta dovecot si postfix.

Solutie

PASUL 1: Instalarea Nginx, PHP-FPM și MariaDB în CentOS 8/7

Incepeți prin activarea depozitelor EPEL și REMI și instalarea Nginx, PHP, PHP-FPM și serverul MariaDB pe sistemul dvs. CentOS.

# yum install epel-release
# yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-8.rpm [CentOS/RHEL 8]
# yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm [CentOS/RHEL 7]
# yum install yum-utils
# yum-config-manager –enable remi-php72
# yum install nginx php php-fpm php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-xml php-mysql php-mbstring php-pspell php-imagick mariadb-server

PASUL 1: Instalarea Nginx, PHP-FPM și MariaDB în CentOS 8/7

  1. Începeți prin activarea depozitelor EPEL și REMI și instalarea Nginx, PHP, PHP-FPM și serverul MariaDB pe sistemul dvs. CentOS.
bash
# yum install epel-release

# yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-8.rpm [CentOS/RHEL 8]
# yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm [CentOS/RHEL 7]

# yum install yum-utils

# yum-config-manager --enable remi-php72
# yum install nginx php php-fpm php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-xml php-mysql php-mbstring php-pspell php-imagick mariadb-server
  1. Odată ce ați instalat cu succes toate pachetele, porniți serverul web Nginx, activați pornirea automată la boot și verificați dacă acesta rulează.
# systemctl start nginx

# systemctl enable nginx

# systemctl status nginx
  1. Apoi, dacă aveți un firewall activat pe sistem, trebuie să deschideți portul 80 pentru cereri externe.
# firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
# firewall-cmd --reload
  1. Apoi, trebuie să configurați PHP-FPM pentru a funcționa corect. Deschideți fișierul /etc/php.ini folosind un editor de text în linia de comandă.
# vim /etc/php.ini

Caută directiva ;cgi.fix_pathinfo=1, decomentează-o și setează valoarea sa la 0.

cgi.fix_pathinfo=0

De asemenea, decomentează directiva ;date.timezone și setează valoarea la fusul orar corespunzător.

date.timezone = "Europe/Bucharest"

Odată ce ați terminat, salvați fișierul și ieșiți.

  1. Apoi, porniți serviciul PHP-FPM, activați pornirea automată la boot și verificați dacă rulează, astfel:
# systemctl start php-fpm

# systemctl enable php-fpm

# systemctl status php-fpm

PASUL 2: Securizarea serverului MariaDB și Crearea Bazei de Date Roundcube 6. Acum porniți serviciul MariaDB folosind următoarele comenzi.

# systemctl start mariadb
# systemctl enable mariadb
# systemctl status mariadb
  1. Instalarea implicită a MariaDB este nesigură. Trebuie să rulați scriptul de securitate care vine cu pachetul binar, pentru a-l securiza. Vi se va cere să setați o parolă de root, să eliminați utilizatorii anonimi, să dezactivați logarea remote a root-ului și să eliminați baza de date de test.
# mysql_secure_installation
  1. Acum conectați-vă la baza de date MariaDB, creați o bază de date pentru Roundcube și acordați utilizatorului permisiunile corespunzătoare pe această bază de date (amintiți-vă să setați o parolă puternică/securizată într-un mediu de producție).
# mysql -u root -p
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE roundcubemail /*!40101 CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'roundcube'@'localhost' IDENTIFIED BY '=213@!#webL';
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON roundcubemail.* TO 'roundcube'@'localhost';
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB [(none)]> exit

Pasul 3.

# mkdir /download

# mv /download

# wget -c https://github.com/roundcube/roundcubemail/releases/download/1.4.9/roundcubemail-1.4.9-complete.tar.gz
# tar xvf roundcubemail-1.4.9-complete.tar.gz
# mv roundcubemail-1.4.9-complete.tar.gz /var/www/html/roundcubemail

Tip solutie

Permanent

Voteaza

(10 din 22 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor

Leave A Comment?