Instalare server pure-ftpd pe CentOS 6.5

Configurare noua (How To)

Situatie

Se doreste crearea unui server de FTP pentru a avea acces la fisiere.

Solutie

Pasi de urmat

Se vor activa sursele EPEL (Extra Package for Enterprise Linux) pentru a putea instala Pure-ftpd.

Sursele se activeaza prin urmatoarea comanda:

yum install epel-release -y

Dupa ce se termina activarea surselor cu succes conform imaginii de mai jos, va trebui sa instalam pure-ftpd.

1

Pentru a instala pure-ftpd vom folosi comanda:

yum install pure-ftpd -y

Ultimul argument, “-y” va permite acceptarea tuturor intrebarilor de pe parcursul instalarii.

Mai jos aveti imagini cu ceea ce se instaleaza.

2

3

4

Dupa instalare, trebuie configurat serverul.

Vom edita fisierul /etc/pure-ftpd/pure-ftpd.conf

In acest fisier, la linia 77 vom modifica valoarea din “no” in “yes” dupa cum urmeaza:

NoAnonymous yes

Vom decomenta  linia 126, sa apara astfel (scoatem “#”-ul din fata liniei):

PureDB                        /etc/pure-ftpd/pureftpd.pdb

vom comenta linia 137, sa apara astfel:

#PAMAuthentication yes

Vom decomenta linia 180:

PassivePortRange 30000 50000

Dupa ce facem aceste modificari, vom permite accesul in firewall:

iptables -I INPUT 5 -i eth0 -p tcp --dport 21 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -I INPUT 5 -i eth0 -p tcp --dport 30000:50000 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
service iptables save

Vom adauga serviciul pure-ftpd sa porneasca automat cand porneste serverul cu urmatoarea comanda:

chkconfig pure-ftpd on

Vom porni serviciul pure-ftpd cu comanda:

service pure-ftpd start

Tip solutie

Permanent

Voteaza

(42 din 96 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor

Leave A Comment?