Ultima executie a unei proceduri

Configurare noua (How To)

Situatie

Pentru situatiile cand avem nevoie sa aflam cand a fost rulata ultima data o anumita procedura pe baza de date  am conceput o procedura ce returneaza cea mai recenta data si ora cand procedura cautata a fost rulata pe baza.

Procedura are un parametru @NumeProcedura.
Daca acest parametru are o valoare, atunci procedura returneaza ultima rulare pt procedura specificata in parametru.
Daca parametrul este lasat necompletat, atunci procedura returneaza toate procedurile rulate de la ultimul restart al serverului de sql si, pentru fiecare dintre aceste proceduri, este afisata data si ora ultimei rulari.

Solutie

create procedure BD_LastProcExec_prc
@NumeProc varchar(max) = null

as

IF @NumeProc IS null

SELECT object_name(m.object_id), MAX(qs.last_execution_time)

FROM sys.sql_modules m

LEFT JOIN (sys.dm_exec_query_stats qs

CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text (qs.sql_handle) st)

ON m.object_id = st.objectid

AND st.dbid = db_id()

WHERE qs.last_execution_time IS NOT NULL

GROUP BY object_name(m.object_id)

ORDER BY 1

ELSE

SELECT object_name(m.object_id), MAX(qs.last_execution_time)

FROM sys.sql_modules m

LEFT JOIN (sys.dm_exec_query_stats qs

CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text (qs.sql_handle) st)

ON m.object_id = st.objectid

AND st.dbid = db_id()

WHERE object_name(m.object_id) = @NumeProc

GROUP BY object_name(m.object_id)

Tip solutie

Permanent
Etichetare:

Voteaza

(10 din 21 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor

Leave A Comment?