Verificare status backup

Configurare noua (How To)

Situatie

Sunt situatii in care un backup, facut printr-un job sau facut de altcineva, dureaza mult (sau mai mult decat suntem obisnuiti) si vrem sa vedem care e starea lui: daca s-a blocat sau nu, si cat mai are pana cand se termina.

 Pentru o astfel de situatie am facut o procedura care, rulata pe un server de sql, returneaza toate backupurile ce sunt in progres si pentru fiecare backup de baza de date, returneaza urmatoarele coloane:
 – DatabaseName = numele bazei de date pt care este un backup in progres
– PercentCompleted = procentul deja facut din backup
– SQLCommand = textul comenzii de backup (aici se poate vedea si calea sau device-ul in care se face backup-ul)

Solutie

alter procedure BD_SearchBackupStatus_prc

as

SELECT
A.NAME AS DatabaseName,
B.PERCENT_COMPLETE as PercentCompleted,
(SELECT TEXT FROM sys.dm_exec_sql_text(B.SQL_HANDLE)) AS SQLCommand

FROM master..sysdatabases A, sys.dm_exec_requests B

WHERE A.DBID=B.DATABASE_ID AND
B.COMMAND LIKE ‘%BACKUP%’

ORDER BY
B.PERCENT_COMPLETE DESC,
B.TOTAL_ELAPSED_TIME/60000 DESC

Tip solutie

Permanent
Etichetare:

Voteaza

(15 din 39 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor

Leave A Comment?