Analiză

Cum îmbunătățim procesele interne de monitorizare, auditare și investigare în situațiile incidentelor privind datele persoanele sau a altor aspecte observate?

Protecția datelor cu caracter personal a devenit o prioritate în cadrul multor organizații, iar o parte importantă a asigurării unui nivel adecvat de protecție este monitorizarea și auditarea proceselor de prelucrare a datelor personale. În cazul incidentelor privind datele personale sau a altor aspecte observate, este important să existe procese clare și eficiente de investigare pentru a putea identifica cauzele și a lua măsurile necesare pentru a preveni incidente similare în viitor.

Pentru a îmbunătăți procesele interne de monitorizare, auditare și investigare, organizațiile ar trebui să ia în considerare următoarele măsuri:

[mai mult...]

How do we manage to identify disclosures of personal data in a commercial company?

Here are some more details on the methods to identify disclosures of personal data in a commercial company:
 1. Monitoring and logging systems: Regularly monitoring and logging access to sensitive data can help identify any unauthorized access or disclosures. This information can be used to identify the source of the breach and the extent of the damage.
 2. Data protection impact assessments (DPIAs): DPIAs are a systematic way of assessing the impact of a data processing operation on the privacy of individuals. They help identify potential data breaches and assess the risk of disclosure. This information can be used to develop strategies to mitigate the risk of future breaches.
 3. Incident response plan: An incident response plan is a set of procedures for responding to data breaches. The plan should include steps for reporting and managing incidents, as well as steps to prevent future incidents. A well-designed incident response plan can help minimize the damage from a data breach and minimize the risk of future breaches.
 4. Employee training: Employee training is an important part of data protection and privacy. Regular training can help employees understand the importance of protecting personal data, as well as the company’s policy and procedures for reporting data breaches.
 5. Data protection audits: Data protection audits are an important way to identify any potential vulnerabilities or weaknesses in data protection systems and processes. Audits can help identify areas where improvements can be made, and help ensure that the company is in compliance with data protection laws.
 6. Third-party due diligence: Conducting due diligence on third-party service providers can help ensure that they have appropriate data protection policies and procedures in place. This can help minimize the risk of a data breach occurring as a result of third-party activities.

It’s important to note that identifying disclosures of personal data is just one step in the process of protecting personal data. Companies must also have appropriate measures in place to prevent data breaches from occurring, as well as processes for responding to breaches when they do occur. This can include technical measures such as encryption and access controls, as well as administrative measures such as employee training and incident response planning.

What are the benefits:

Disclosing personal data in a commercial company can provide several benefits, including:

 1. Improved customer experience: By using personal data, companies can tailor their products, services and customer experience to meet the individual needs and preferences of their customers.
 2. Increased efficiency: Companies can use personal data to automate and streamline business processes, making operations more efficient and cost-effective.
 3. Better decision-making: Companies can use personal data to inform and improve their decision-making, such as product development, marketing strategies, and risk management.
 4. Personalized marketing: Companies can use personal data to create targeted and personalized marketing campaigns, which can increase customer engagement and sales.
[mai mult...]

Cum reducem numarul de utilizatori cu privilegii si acces la informatii sensibile din organizatie?

Pentru a reduce numărul de utilizatori cu privilegii si acces la informații sensibile din organizatie este necesar să:

 1. Începeți prin a identifica toate informațiile și datele sensibile pe care doriți să le protejați. Acestea ar putea include date financiare, informații despre clienți, informații privind afacerile proprietare și altele.
 2. Odată ce ați identificat informațiile sensibile, determinați care dintre angajații dvs. au nevoie de acces la acestea. Luați în considerare responsabilitățile lor de muncă și dacă au nevoie într-adevăr de acces la informațiile sensibile pentru a-și îndeplini îndatoririle.
 3. Implementați controalele de acces ale utilizatorilor pentru a limita numărul de utilizatori care au acces la informații sensibile. Acest lucru poate include configurarea conturilor de utilizator și permisiunilor, precum și configurarea controalelor de acces pentru anumite date sau resurse.
 4. Este important să actualizați în mod regulat accesul utilizatorilor la informații sensibile. Acest lucru poate include anularea accesului pentru angajații care nu mai au nevoie de el sau acordarea accesului pentru angajații noi care au nevoie de el.
 5. Formarea angajaților în privința celor mai bune practici de securitate, inclusiv modul de gestionare a informațiilor sensibile, poate ajuta la reducerea riscului de scurgeri de date accidentale sau intenționate.
 6. Folosiți metode de comunicare și stocare securizate, cum ar fi email-urile criptate și stocarea în cloud securizată, pentru a proteja informațiile sensibile de accesul neautorizat al utilizatorilor.
 7. Monitorizați în mod regulat accesul la informații sensibile pentru a vă asigura că accesul este doar pentru utilizatorii autorizați. Acest lucru poate include configurarea proceselor de auditare și înregistrare pentru a urmări accesul la datele sensibile.
 8. O politică de privilegii minime implică acordarea utilizatorilor de nivelul minim de acces de care au nevoie pentru a-și îndeplini îndatoririle de muncă. Acest lucru poate ajuta la reducerea riscului de scurgeri de date cauzate de angajații care accesează informații sensibile de care nu au nevoie pentru muncă.
 9. Implementarea autentificării cu mai multe factori (MFA) poate ajuta la protejarea împotriva accesului neautorizat la informații sensibile. MFA necesită utilizatorilor să furnizeze factori de autentificare suplimentari, cum ar fi un cod trimis la telefonul lor, pentru a accesa datele sensibile.
 10. Efectuarea evaluărilor de securitate periodice poate ajuta la identificarea vulnerabilităților potențiale în controalele de acces ale organizației și vă permite să luați măsuri pentru a le aborda. Acest lucru poate include testarea securității controalelor de acces și efectuarea auditelor pentru a vă asigura că accesul la informații sensibile este doar pentru utilizatorii autorizați.
[mai mult...]