Cum sa creezi tunel între două calculatoare cu Windows 7 64bits (OpenVPN client-server)

Configurare noua (How To)

Situatie

Dacă dorim să realizăm un tunel între două calculatoare pe care este instalat Microsot Windows 7(x64) situate în locaţii diferite şi ambele au acces la internet putem să folosim OpenVPN (http://www.openvpn.net ).

Unul dintre sisteme va fi configurat cu rol de server, celălalt cu rol de client. Primul lucru pe care trebuie să îl facem este să descărcăm OpenVPN-Windows Installer de la adresa http://openvpn.net/release/openvpn-2.1.1-install.exe şi să îl instalăm pe cele două sisteme în directorul C:Program Files (x86)OpenVPN. Pentru server am folosit un calculator cu ip public 89.33.61.232, iar tunelul vpn are drept capăt de conexiune pe server ip-ul 10.8.0.1. Clientul este configurat pe un laptop şi are drept capăt de conexiune pentru tunel vpn cu ip-ul 10.8.0.2.

Solutie

Configurare server

 

Pe sistemul server mergem în Start -> Run , scriem CMD şi dăm enter. În fereastra care se deschide tastăm:

cd C:Program Files (x86)OpenVPNeasy-rsa

copy vars.bat.sample vars.bat

Edităm apoi vars.bat cu comanda edit vars.bat şi modificăm parametrii după nevoile noastre. Să presupunem că avem în vars.bat următoarele:

@echo off

set HOME=%ProgramFiles%OpenVPNeasy-rsa

set KEY_CONFIG=openssl.cnf

set KEY_DIR=keys

set KEY_SIZE=1024

set KEY_COUNTRY=RO

set KEY_PROVINCE=RO

set KEY_CITY=Bucureşti

set KEY_ORG=cristian

set KEY_EMAIL=cristian@yahoo.com

Copiem fişierul openssl.cnf.sample în openssl.cnf cu comanda:

copy openssl.cnf.sample openssl.cnf

Rulăm următoarele comenzi:

vars

clean-all

build-ca

Urmează generarea certificatului şi a unei chei private pentru server:

build-key-server server
Generăm cartificatele şi cheia pentru client:

build-key client

Este important ca Common Name pentru client să fie diferit de Common Name pentru server.

Generăm parametrii Diffie Hellman :

build-dh

În directorul C:Program Files (x86)OpenVPNconfig facem un fişier server.ovpn în care scriem:

mode server

port 1194

proto udp

dev tun

ca “C:Program Files (x86)OpenVPNeasy-rsakeysca.crt”

cert “C:Program Files (x86)OpenVPNeasy-rsakeysserver.crt”

key “C:Program Files (x86)OpenVPNeasy-rsakeysserver.key”

dh “C:Program Files (x86)OpenVPNeasy-rsakeysdh1024.pem”

tls-server

ifconfig 10.8.0.1 10.8.0.2

ifconfig-pool 10.8.0.3 10.8.0.5 # IP range clients

ifconfig-pool-persist ipp.txt

keepalive 10 120

comp-lzo

persist-key

persist-tun

status openvpn-status.log

verb 3

mute 20
Putem să pornim OpenVPN cu această configuraţie dacă dăm click dreaptă din explorer pe fişierul server.ovpn şi alegem opţiunea Start OpenVPN on this config file sau îl putem porni ca şi serviciu din Start -> Control Panel -> System and Security-> Administrativ Tools -> Serices -> OpenVPN Service unde dăm start sau putem seta pe Automatic la Startup Type pentru a fi pornit o dată cu sistemul de operare.

 

Configurare client

 

Pe sistemul client trebuie să mergem în directorul C:Program Files (x86)OpenVPNeasy-rsa şi să creăm directorul keys în care copiem de pe server fişierele:

ca.crt

client.crt

client.key
În directorul C:Program Files (x86)OpenVPNconfig facem un fişier client.ovpn în care scriem:

client

dev tun

proto udp

remote 89.33.61.232 1194 # ip server

resolv-retry infinite

nobind

persist-key

persist-tun

ca “C:Program Files (x86)OpenVPNeasy-rsakeysca.crt”

cert “C:Program Files (x86)OpenVPNeasy-rsakeysclient.crt”

key “C:Program Files (x86)OpenVPNeasy-rsakeysclient.key”

comp-lzo .

verb 3

Putem să pornim OpenVPN cu această configuraţie dacă dăm click dreaptă din explorer pe fişierul client.ovpn şi alegem opţiunea Start OpenVPN on this config file sau îl putem porni ca şi serviciu din Start -> Control Panel -> System and Security -> Administrativ Tools -> Serices -> OpenVPN Service unde dăm start sau putem seta pe Automatic la Startup Type pentru a fi pornit o dată cu sistemul de operare.

Testare conexiune

După ce am pornit atât serverul cât şi clientul ( fără a avea un mesaj de eroare ) putem să verificăm funcţionalitatea tunelului creat. Astfel, pe server mergem în Start – Run şi tastăm CMD. În fereastră deschisă introducem comanda:

Ipconfig

Vom obţine mai multe informaţii:

vpn1

Pe sistemul configurat ca şi client la comanda ipconfig obţinem informaţiile:

vpn2

Conexiunea între cele două sisteme o putem verifica cu utilitarul ping.

De pe sistemul configurat ca şi server, care are ip-ul 10.8.0.1 vom da ping in 10.8.0.2 (client).

vpn3

De pe sistemul configurat ca şi client, care are ip-ul 10.8.0.2 vom da ping in 10.8.0.1 (server).

vpn4

Pentru testarea conexiunii am partajat pe server câteva documente pe care o să le accesăm din  client, astfel Start -> Run si dăm adresa serverului 10.8.0.1 <Enter>

vpn5

vpn6

Tip solutie

Permanent

Voteaza

(10 din 19 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor

Leave A Comment?