Cum se instalează un server TeamSpeak 3 pe Arch Linux

Configurare noua (How To)

Situatie

TeamSpeak3 este o platformă populară de comunicare vocală folosită în mod obișnuit de jucători. Acest ghid descrie cum să configurați un server TeamSpeak pe o instanță  Linux.

Solutie

Pasi de urmat

Instalați serverul TeamSpeak.

sudo pacman -S teamspeak3-server

Configurați serverul TeamSpeak să pornească automat la pornire.

sudo systemctl enable --now teamspeak3-server.service

Porniți serverul.

sudo systemctl status teamspeak3-server.service

Serverul generează cheia de privilegii la prima pornire, verificați rezultatul din sesiunea de terminal pentru un mesaj ca acesta:
teamspeak3-server.service - TeamSpeak3 Server

Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/teamspeak3-server.service; enabled; vendor preset: disabled)

Active: active (running) since Fri 2020-12-18 14:11:39 PST; 2min 52s ago

Main PID: 611 (ts3server)

Tasks: 21 (limit: 1156)

Memory: 25.2M

CGroup: /system.slice/teamspeak3-server.service

└─611 /usr/bin/ts3server inifile=/etc/teamspeak3-server.ini

Dec 18 14:11:41 HOSTNAME ts3server[611]: ServerAdmin privilege key created, please use it to gain

Dec 18 14:11:41 HOSTNAME ts3server[611]: serveradmin rights for your virtualserver. please

Dec 18 14:11:41 HOSTNAME ts3server[611]: also check the doc/privilegekey_guide.txt for details.

Dec 18 14:11:41 HOSTNAME ts3server[611]: token=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dacă nu dețineți o licență, serverul TeamSpeak rulează în modul gratuit. Dacă ați achiziționat o licență TeamSpeak:

  1. Copiați fișierul de licență în /var/lib/teamspeak3-server/ ca root.
  2. Reporniți serverul pentru a utiliza licența.
    sudo systemctl restart teamspeak3-server.service

Fișierul de configurare TeamSpeak Server este /etc/teamspeak3-server.ini. Editarea acestui fișier necesită acces root.

sudo nano /etc/teamspeak3-server.ini

După efectuarea modificărilor, reporniți serverul pentru a utiliza noua configurație.

sudo systemctl restart teamspeak3-server.service 

Tip solutie

Permanent

Voteaza

(27 din 34 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor

Leave A Comment?