Problema C++: reprezentarea unei liste înlănţuite

Configurare noua (How To)

Situatie

Să se scrie un tip structură pentru reprezentarea unei liste înlănţuite, prin intermediul căreia se vor reţine valori textuale pentru afişarea unui mesaj. Lista va conţine 3 elemente

Solutie

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
//scriem o structura pentru reprezentarea unul nod (element) al listei
struct nod_lista{
	char* inf;
	nod_lista* next;
};
//construim un tip propiu pentru reprezentarea unui nod de lista pe baza structurii definite anterior
typedef struct nod_lista nod;
//functia principala in rulare
void main()
{
	nod* a; //primul element al listei
	a=(nod*)malloc(sizeof(nod));
	a->inf="Salut"; //continutul primului element

	nod* b; //al doilea element al listei
	b=(nod*)malloc(sizeof(nod));
	a->next=b; //urmatorul element al primului element
	b->inf="limbajul";
 
	nod* c; //al treilea element al listei
	c=(nod*)malloc(sizeof(nod));
	b->next=c;
	c->inf="C/C++!";
	c->next=NULL; //sau c->next=0;

	while(a) //a!=NULL sau a!=0
	{
		printf("%s ",a->inf);
		a=a->next;
	}
	getch();
}

Tip solutie

Permanent

Voteaza

(13 din 32 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor

Leave A Comment?