Securitatea în Cloud Computing

Rezolvare problema (Fix IT)

Situatie

Solutie

Securitatea în cloud computing este o preocupare esențială, având în vedere creșterea adoptării serviciilor cloud pentru stocarea, procesarea și gestionarea datelor. Iată câteva aspecte cheie legate de securitatea în cloud computing:

 1. Confidențialitatea datelor:
  • Asigurarea confidențialității datelor stocate și procesate în cloud.
  • Criptarea datelor pentru a preveni accesul neautorizat, inclusiv în timpul transmiterii acestora între utilizator și serviciul cloud.
 2. Integritatea datelor:
  • Protejarea integrității datelor împotriva modificărilor neautorizate.
  • Implementarea mecanismelor de verificare a integrității datelor pentru a detecta eventualele manipulări.
 3. Disponibilitatea serviciilor:
  • Asigurarea disponibilității continue a serviciilor cloud.
  • Implementarea redundanței și a mecanismelor de backup pentru a preveni pierderea datelor în cazul unor evenimente neașteptate.
 4. Autentificare și controlul accesului:
  • Implementarea unor sisteme puternice de autentificare pentru a confirma identitatea utilizatorilor și a dispozitivelor.
  • Controlul precis al accesului la resursele cloud în funcție de roluri și permisiuni.
 5. Securitatea rețelei:
  • Protejarea comunicării între utilizatori și serviciile cloud.
  • Utilizarea protocoalelor securizate, cum ar fi SSL/TLS, pentru criptarea comunicațiilor.
 6. Monitorizare și auditare:
  • Implementarea sistemelor de monitorizare pentru detectarea activităților suspecte sau a încercărilor de acces neautorizat.
  • Realizarea auditărilor regulate pentru a evalua conformitatea cu politici de securitate și pentru identificarea potențialelor vulnerabilități.
 7. Gestionarea identității și a serviciilor (IAM):
  • Utilizarea sistemelor robuste de IAM pentru gestionarea identităților și accesului utilizatorilor.
  • Asigurarea revizuirii și actualizării constante a drepturilor de acces în funcție de schimbările în organizație.
 8. Securitatea aplicațiilor:
  • Protejarea aplicațiilor găzduite în cloud împotriva vulnerabilităților și a atacurilor, cum ar fi injecțiile SQL sau atacurile de tip Cross-Site Scripting (XSS).
  • Actualizarea regulată a aplicațiilor pentru a remedia vulnerabilitățile cunoscute.
 9. Conformitatea și reglementările:
  • Asigurarea respectării reglementărilor specifice industriei și a standardelor de securitate.
  • Adaptați politici și proceduri pentru a satisface cerințele de conformitate.
 10. Reziliența la atacuri cibernetice:
  • Dezvoltarea și implementarea planurilor de gestionare a incidentelor pentru a răspunde rapid și eficient la atacurile cibernetice.
  • Testarea regulată a capacității de recuperare în caz de incidente de securitate.

Securitatea în cloud computing este o responsabilitate comună între furnizorii de servicii cloud și utilizatori. Este esențial ca organizațiile să fie proactive în luarea măsurilor de securitate și să fie conștiente de riscurile asociate cu gestionarea datelor în mediul cloud.

Definirea securității în cloud

Securitatea în cloud se referă la un set de politici, controale și tehnologii menite să protejeze datele, aplicațiile și infrastructura. Toate aceste componente funcționează împreună astfel încât datele, infrastructura și aplicațiile să fie permanent în siguranță. Măsurile de securitate protejează mediile de calcul în cloud împotriva amenințărilor cibernetice externe și interne, înlăturând vulnerabilitățile.

Avantajele securității în cloud

 • Permite ca tehnologiile de Inteligență artificială (AI) și machine learning (ML) să se adapteze automat la amenințările de securitate și să le contracareze
 • Utilizează capacități autonome pentru scalarea răspunsurilor de securitate, atenuarea riscurilor și eliminarea erorilor
 • Protejează datele proactiv prin controale de acces, gestionează riscurile și vizibilitatea utilizatorilor și oferă instrumente pentru descoperire și clasificare
 • Respectă modelul de responsabilitate comună pentru securitatea în cloud, pentru a acoperi activitățile de securitate dintre client și furnizorul de servicii cloud
 • Protejează configurația arhitecturii conform modelului „securitatea pe primul plan”

Securitatea în cloud – care sunt principalele tehnologii?

Securitatea în cloud le oferă organizațiilor o modalitate de a îndeplini cerințele de securitate și de a respecta reglementările din acest domeniu. Securitatea în cloud eficientă necesită mai multe niveluri de protecție în întreaga stivă de tehnologie din cloud, inclusiv:

 • Controale preventive, menite să blocheze accesul neautorizat la sisteme și date confidențiale
 • Controale de detecție, care detectează accesarea sau modificarea neautorizată a sistemelor și datelor prin auditare, monitorizare și raportare
 • Controale automate, care previn, detectează și înlătură amenințările – atât periodic, cât și în caz de urgență
 • Controale administrative, prin care se verifică respectarea politicilor, standardelor, practicilor și procedurilor de securitate.

Tip solutie

Permanent

Voteaza

(3 din 4 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor

Leave A Comment?