Setari necesare modul salarizare Contab SQL

Configurare noua (How To)

Situatie

Meniul principal Salarii:

– Date angajator,

Date angajati permanenti,

Date colaboratori,

Organizare personal,

Incarcare ore lucratoare luna,

Date lunare,

Concedii medicale,

– Incarcare campuri,

Liste.

Solutie

Pasi de urmat

In meniul Date angajator se introduc datele societatii.

In meniul Date angajati permanenti, se trec datele personale ale angajatilor permanenti ai firmei. Campurile FF rectificativa, Fara domiciliu, Alte surse, Invalid Gr. I, Invalid Gr. II, Alte situatii se completeaza cu X (majuscula) acolo unde este cazul, iar daca nu este cazul se tasteaza spatiu (space bar). Data angajarii este foarte importanta in vederea generarii fisei fiscale.

Butonul Detalii persoane intretinere, aflat in partea de jos a ecranului, serveste la introducerea persoanelor aflate in intretinerea angajatului. Se completeaza cu CNP, Nume, Prenume, calitatea fata de angajat (Sot/sotie, Copil, Alta), situatia persoanei respective (invalid gradul I, invalid gradul II, alta), Data inceperii si Data incetarii. In meniul Date colaboratori se trec colaboratorii firmei.

Se poate introduce aceelasi angajat de mai multe ori in situatia in care acesta are mai multe contracte de munca la aceeasi firma, sau in cazul in care ati schimbat salariul de incadrare in cursul lunii (primul contract se introduce cu CNP-ul angajatului, al doilea cu ultima cifra din CNP modificata) – in toate listarile angajatul va aparea cu CNP-ul corectat.

In meniul Organizare personal se completeaza datele de serviciu aferente fiecarui angajat care a fost introdus anterior. Campurile: functia, tip personal, loc munca, loc plata, grupa de munca, data suspendarii si data incetarii suspendarii (pentru angajatii cu contract suspendat) , salariul tarifar, total coeficient deducere, tip contract, ore contract munca se completeaza cu informatiile aferente. Campul Fara deduceri se bifeaza in cazul in care angajatul s-a tansferat in cursul lunii (programul nu va aplica coeficientii de deducere – acestia se presupune ca au fost aplicati de catre angajatorul precedent) si la angajatii cu contract fractionat ce nu beneficiaza de deduceri (cei cu contract de munca in alta parte). Celelalate campuri- Scutit de impozit, Foloseste card, Nu plateste somaj se bifeaza conform situatiei fiecarui angajat.

In meniul Incarcare ore lucratoare luna se introduc orele lucratoare corespunzatoare fiecarei luni (programul completeaza automat numarul de ore lucratoare in momentul in care se incepe o luna noua de lucru dar daca doriti, puteti modifica din acest meniu). In meniul Date lunare se introduc datele aferente fiecarui angajat pe luna respectiva (Ore lucrate, Ore suplimentare, Zile CO, Sporuri etc.). Aici se poate calcula venitul brut pornind de la salariul net ( in coloana Net-Brut). Pentru detalii suplimentare consultati sectiunea specifica din help.

Meniul Concedii medicale se completeaza astfel: Se alege salariatul din lista, apoi tipul concediului medical,seria si nr concediului medical, cod CM, procentul (este afisat automat in functie de tipul de CM introdus, dar la nevoie poate fi modificat manual), data inceperii/sfarsitul CM, data acordarii, loc prescriere. Numarul zilelor suportate de societate si zile FNUASS sunt completate automat de program, dar ele se pot modifica in functie de nevoile utilizatorului. Campurile Diferente Societate si Diferente FNUASS se completeaza in situatia in care doriti sa modificati valoarea concediului medical calculat automat de program.

Meniul Incarcare campuri se poate utiliza pentru incarcarea tuturor campurilor din salarii cu acceasi valoare: de exemplu: ore lucrate=160 pentru toti angajatii, prime brut=100 RON pentru toti angajatii, zile tichete=20 pentru toti angajatii, etc.

In Liste gasiti diverse situatii legate de salarii: Stat salarii (Centralizator societate), Fisa angajat, Fluturasi, Adeverinte.

Tip solutie

Permanent

Voteaza

(6 din 20 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor