Ce este Playwright

Configurare noua (How To)

Situatie

Playwright este o bibliotecă modernă pentru automatizarea testelor web și a aplicațiilor de browser, dezvoltată de către Microsoft. Este proiectată pentru a facilita scrierea și rularea testelor automate pentru diverse scenarii web, oferind un API puternic și flexibil pentru interacțiunea cu browserele web. Printre caracteristicile sale cheie se numără:

  1. Suport multi-browser: Playwright oferă suport nativ pentru mai multe browsere web populare, inclusiv Chrome, Firefox, Safari și Edge, permițând dezvoltatorilor să ruleze aceleași teste pe mai multe platforme.
  2. API modern și asincron: Playwright utilizează un API modern bazat pe promisiuni și await/async, care facilitează scrierea de teste clare și concize, gestionând implicit asincronismul între operațiile de browser și codul de test.
  3. Interacțiuni complexe: Oferă suport pentru simularea interacțiunilor complexe cu paginile web, cum ar fi hover, drag and drop, tastarea cu taste specifice etc., facilitând testarea scenariilor complexe.
  4. Capturi de ecran și video: Playwright permite capturarea de ecrane și înregistrarea video-urilor ale testelor, facilitând analiza și depanarea rezultatelor testelor automate.
  5. Debugging integrat: Oferă unelte puternice pentru depanarea și analiza testelor automate, inclusiv opțiuni de breakpoint-uri, introspecție a elementelor și navigare interactivă în cadrul sesiunilor de testare.

Playwright este considerat un instrument puternic și modern pentru automatizarea testelor web, datorită performanței sale ridicate, a suportului extensiv pentru funcționalități avansate și a integrării sale ușoare cu cadrele de testare existente.

Solutie

Tip solutie

Permanent

Voteaza

(10 din 18 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor

Leave A Comment?