Cele mai utile shortcut-uri in Excel

Configurare noua (How To)

Situatie

Scurtaturi Utile in Excel

scurtaturi

 

Solutie

Pasi de urmat

CTRL+SHIFT+(            Afișează toate rândurile ascunse din selecție.

CTRL+SHIFT+)               Afișează toate coloanele ascunse din selecție.

CTRL+SHIFT+&             Aplică bordura de schiță celulelor selectate.

CTRL+SHIFT_                Elimină bordura de schiță din celule selectate.

CTRL+SHIFT+~             Aplică formatul de număr General.

CTRL+SHIFT+$             Aplică formatul de simbol monetar cu două zecimale (numerele negative în paranteze).

CTRL+SHIFT+%            Aplică formatul Procent fără zecimale.

CTRL+SHIFT+^             Aplică formatul de număr Exponențial cu două zecimale.

CTRL+SHIFT+#            Aplică formatul de dată cu ziuă, lună, an.

CTRL+SHIFT+@           Aplică formatul Oră cu oră și minute și AM sau PM.

CTRL+SHIFT+!             Aplică formatul Număr cu două zecimale, separator de mii și semnul minus (–) pentru valorile negative.

CTRL+SHIFT+*            Selectează regiunea curentă din jurul celulei active (zona de date încadrată de rânduri și coloane necompletate).   Într-un raport PivotTable, selectează tot raportul PivotTable.

CTRL+SHIFT+:              Introduce ora curentă.

CTRL+SHIFT+”             Copiază valoarea din celula aflată deasupra celulei active în celulă sau în bara de formule.

CTRL+SHIFT+Plus (+)  Afișează caseta de dialog Inserare pentru inserarea celulelor necompletate.

CTRL+Minus (-)            Afișează caseta de dialog Ștergere pentru a șterge celulele selectate.

CTRL+;                          Introduce data curentă.

CTRL+`                        Alternează între afișarea valorilor celulei și afișarea formulelor în foaia de lucru.

CTRL+’                         Copiază formula din celula aflată deasupra celulei active în celulă sau în bara de formule.

CTRL+1                        Afișează caseta de dialog Formatare celule.

CTRL+2                       Aplică sau elimină formatarea aldină.

CTRL+3                       Aplică sau elimină formatarea cursivă.

CTRL+4                      Aplică sau elimină sublinierea.

CTRL+5                      Aplică sau elimină tăierea textului cu o linie.

CTRL+6                      Alternează între ascunderea obiectelor, afișarea lor și afișarea de substituenți ai obiectelor.

CTRL+8                      Afișează sau ascunde simbolurile de schiță.

CTRL+9                      Ascunde rândurile selectate.

CTRL+0                      Ascunde coloanele selectate.

CTRL+A                     Selectează întreaga foaie de lucru.

CTRL+SHIFT+A         inserează nume de argumente și paranteze atunci când punctul de inserare este la dreapta unui nume de funcție într-o formulă.

CTRL+B                     Aplică sau elimină formatarea aldină.

CTRL+C                     Copiază celulele selectate.

CTRL+C   urmat de alt CTRL+C    afișează Clipboardul.

CTRL+D                     Utilizați comanda Umplere în jos pentru a copia conținutul și formatul celulei din capătul de sus al unei zone selectate în celulele de mai jos.

CTRL+F                      Afișează caseta de dialog Găsire și înlocuire, având selectată fila Găsire.

SHIFT+F5                   Afișează de asemenea această filă, în timp ce SHIFT+F4 repetă ultima acțiune Găsire.

CTRL+SHIFT+F         Deschide caseta de dialog Formatare celule cu fila Font selectată.

CTRL+G                     Afișează caseta de dialog Salt la.

CTRL+H                     Afișează caseta de dialog Găsire și înlocuire, având selectată fila Înlocuire.

CTRL+I                       Aplică sau elimină formatarea cursivă.

CTRL+K                      Afișează caseta de dialog Inserare hyperlink pentru hyperlinkuri noi sau caseta de dialog Editare hyperlink pentru hyperlinkuri selectate existente.

CTRL+N                     Creați un registru de lucru nou, necompletat.

CTRL+O                     Afișează caseta de dialog Deschidere pentru a deschide sau a găsi un fișier.

CTRL+SHIFT+O         Selectează toate celulele care conțin comentarii.

CTRL+P                      Afișează caseta de dialog Imprimare.

CTRL+SHIFT+P         Deschide caseta de dialog Formatare celule cu fila Font selectată.

CTRL+R                     Utilizează comanda Umplere la dreapta pentru a copia conținutul și formatarea celulei din extrema stângă a unei zone selectate în celulele din dreapta.

CTRL+S                     Salvează fișierul activ cu numele de fișier curent, locația și formatul de fișier.

CTRL+T                     Afișează caseta de dialog Creare tabel.

CTRL+U                    Aplică sau elimină sublinierea.

CTRL+SHIFT+U       Comută între extinderea sau restrângerea barei de formule.

CTRL+V                    Inserează conținutul din Clipboard în punctul de inserare și înlocuiește orice selecție.

CTRL+ALT+V           Afișează caseta de dialog Lipire specială. Este disponibilă numai după ce ați decupat sau copiat un text, obiect, sau conținut de celulă într-o foaie de lucru sau în alt program.

CTRL+W                   Închide fereastra selectată din registrul de lucru.

CTRL+X                    Decupează celulele selectate.

CTRL+Y                    Repetă ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.

CTRL+Z                    Utilizează comanda Anulare pentru a inversa ultima comandă sau a șterge ultima intrare tastată.

CTRL+SHIFT+Z        Utilizează comanda Anulare sau Refacere pentru a inversa sau restabili ultima corecție automată atunci când sunt afișate etichetele inteligente AutoCorecție.

F1                                Afișează panoul de activități Ajutor Microsoft Office Excel.

CTRL+F1                     Afișează sau ascunde Panglica, o componentă de interfața utilizator Microsoft Office Fluent.

ALT+F1                       Creează o diagramă a datelor din zona curentă.

ALT+SHIFT+F1           Inserează o foaie nouă de lucru.

F2                                Editează celula activă și poziționează punctul de inserare la sfârșitul conținutului celulei. De asemenea, deplasează punctul de inserare în bara de formule când editarea într-o celulă este dezactivată.

SHIFT+F2                   Adaugă sau editează un comentariu de celulă.

CTRL+F2                    Afișează fereastra Examinare.

F3                               Afișează caseta de dialog Lipire nume.

SHIFT+F3                  Afișează caseta de dialog Inserare funcție.

F4                              Repetă ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.

CTRL+F4                   Inchide fereastra registrului de lucru selectat.

F5                              Afișează caseta de selectare Salt la.

CTRL+F5                   Restabilește dimensiunea ferestrei registrului curent de lucru.

F6                              Comută între foaia de lucru, Panglică, panoul de activități și controalele Panoramare. Într-o foaie de lucru scindată (meniul Vizualizare, Gestionare fereastră, Înghețare panouri, comanda Scindare fereastră), F6 include panourile scindate când comută între panouri și zona Panglicii.

SHIFT+F6                 Comută între foaia de lucru, controalele Panoramare, panoul de activități și Panglică.

CTRL+F6                  Comută la următoarea fereastră de registru de lucru atunci când sunt deschise mai multe ferestre de registru de lucru.

F7                              Afișează caseta de dialog Corectare ortografică pentru a verifica ortografierea în foaia de lucru activă sau zona selectată.

CTRL+F7                  Efectuează comanda Mutare în fereastra foii de lucru atunci când nu este maximizată. Utilizați tastele săgeată pentru a muta fereastra, apoi, când ați terminat, apăsați ENTER sau ESC pentru revocare.

F8                             Activează sau dezactivează modul de extindere. În modul de extindere, Selecție extinsă apare în linia de stare, iar tastele săgeată extind selecția.

SHIFT+F8                Vă permite să adăugați o celulă sau zonă neadiacentă de celule utilizând tastele săgeată.

CTRL+F8                 Efectuează comanda Dimensiune (în meniul Control al ferestrei registrului de lucru) atunci când un registru de lucru nu este maximizat.

ALT+F8                    Afișează caseta de dialog Macrocomandă pentru a crea, executa, edita sau șterge o macrocomandă.

F9                            Calculează toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise.

SHIFT+F9               Calculează foaia de lucru activă.

CTRL+ALT+F9       Calculează toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise, indiferent dacă s-au modificat sau nu de la ultimul calcul.

CTRL+ALT+SHIFT+F9  Verifică formulele dependente, apoi calculează toate celulele din toate registrele de lucru deschise, inclusiv celulele care nu sunt marcate ca necesitând calculare.

CTRL+F9                 Minimizează fereastra registrului de lucru la o pictogramă.

F10                          Activează sau dezactivează sfaturile de taste.

SHIFT+F10             Afișează meniul de comenzi rapide pentru elementul selectat.

ALT+SHIFT+F10    Afișează meniul sau mesajul pentru o etichetă inteligentă. Dacă sunt prezente mai multe etichete inteligente, comută la următoarea și afișează meniul sau mesajul său.

CTRL+F10             Maximizează sau restabilește fereastra registrului de lucru selectat.

F11                        Creează o diagramă a datelor din zona curentă.

SHIFT+F11            Inserează o foaie nouă de lucru.

ALT+F11               Deschide Microsoft Visual Basic Editor, în care se poate crea o macrocomandă utilizând VBA (Visual Basic for Applications).

F12                        Afișează caseta de dialog Salvare ca.

TASTELE SĂGEATĂ                         Se deplasează cu o celulă în sus, în jos, la stânga sau la dreapta într-o foaie de lucru.

CTRL+TASTĂ SĂGEATĂ                  Mută la marginea regiune de date curente într-o foaie de lucru.

SHIFT+TASTĂ SĂGEATĂ                Extinde selecția de celule cu o celulă.

CTRL+SHIFT+TASTĂ SĂGEATĂ     Extinde selecția de celule la ultima celulă care nu este necompletată din aceeași coloană sau același rând ca celulă activă sau, dacă următoarea celulă este necompletată, extinde selecția la următoarea celule care nu este necompletată.

SĂGEATĂ STÂNGA / DREAPTA    Selectează fila de la stânga sau de la dreapta atunci când este selectată Panglica. Când este deschis sau selectat un submeniu, aceste taste săgeată comută între meniul principal și submeniu.

SĂGEATĂ JOS / SUS                      Selectează comanda următoare sau anterioară atunci când este deschis un meniu sau un submeniu. Când este selectată o filă din Panglică, aceste taste navighează în sus sau în jos în grupurile din filă.

SĂGEATĂ JOS sau ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS  Deschide o listă verticală selectată.

BACKSPACE                                  Șterge un caracter la stânga în bara de formule.De asemenea, golește conținutul celulei active.În modul de editare a celulei, șterge caracterul aflat la stânga punctului de inserare.

DELETE                                          Elimină conținutul celulei (date și formule) din celulele selectate, fără a afecta formate sau comentarii de celule.În modul de editare a celulei, șterge caracterul aflat la dreapta punctului de inserare.

END                                                Mută celula în colțul din dreapta jos al ferestrei când este activată SCROLL LOCK.De asemenea, selectează ultima comandă din meniu când este vizibil un meniu sau submeniu.

CTRL+END                                    Efectuează deplasarea la ultima celulă dintr-o foaie de lucru, în rândul cel mai de jos utilizat al coloanei cea mai din dreapta utilizată. În cazul în care cursorul este în bara de formule, CTRL+END mută cursorul la finalul textului.

CTRL+SHIFT+END                       Extinde selecția de celule la ultima celulă utilizată din foaia de lucru (colțul din dreapta jos). În cazul în care cursorul este în bara de formule, CTRL+SHIFT+END selectează tot textul din bara de formule de la poziția cursorului la final—acest lucru nu afectează înălțimea barei de formule.

ENTER                                          Completează o intrare de celulă sau din bara de formule și selectează celula de dedesubt (implicit).Într-un formular de date, efectuează deplasarea la primul câmp din următoarea înregistrare.Într-o casetă de dialog, efectuează acțiunea pentru butonul de comandă implicit în caseta de dialog (butonul cu contur aldin, deseori butonul OK).

ALT+ENTER                                  Incepe o linie nouă în aceeași celulă.

CTRL+ENTER                               Completează zona selectată de celule cu intrarea curentă.

SHIFT+ENTER                             Completează o intrare în celulă și selectează celula de mai sus.

ESC                                               Revocă o intrare din celulă sau din bara de formule.Închide un meniu sau submeniu deschis, o casetă de dialog sau o fereastră de mesaj.

HOME                                          Efectuează deplasarea la începutul unui rând dintr-o foaie de lucru.Efectuează deplasarea la celula din colțul din stânga sus al ferestrei atunci când este activat SCROLL LOCK. Selectează prima comandă din meniu atunci când este vizibil un meniu sau un submeniu.

CTRL+HOME                             Efectuează deplasarea la începutul unei foi de lucru.

CTRL+SHIFT+HOME                 Extinde selecția de celule până la începutul foii de lucru.

PAGE DOWN                             Efectuează deplasarea cu un ecran mai jos într-o foaie de lucru.

ALT+PAGE DOWN                    Efectuează deplasarea cu un ecran la dreapta într-o foaie de lucru.

CTRL+PAGE DOWN                 Efectuează deplasarea la următoarea foaie într-un registru de lucru.

CTRL+SHIFT+PAGE DOWN     Selectează foaia de lucru curentă și următoarea foaie într-un registru de lucru.

PAGE UP                                   Efectuează deplasarea cu un ecran mai sus într-o foaie de lucru.

ALT+PAGE UP                          Efectuează deplasarea cu un ecran la stânga într-o foaie de lucru.

CTRL+PAGE UP                       Efectuează deplasarea la foaia anterioară într-un registru de lucru.

CTRL+SHIFT+PAGE UP           Selectează foaia de lucru curentă și anterioară într-un registru de lucru.

BARA DE SPAȚIU                     Într-o casetă de dialog, efectuează acțiunea pentru butonul selectat sau bifează sau debifează o casetă de selectare.

CTRL+BARA DE SPAȚIU         Selectează o coloană întreagă într-o foaie de lucru.

SHIFT+BARA DE SPAȚIU        Selectează un rând întreg într-o foaie de lucru.

CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU    Selectează toată foaia de lucru. Când este selectat un obiect întreg, CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU selectează toate obiectele dintr-o foaie de lucru.

ALT+BARA DE SPAȚIU           Afișează meniul Control pentru fereastra Microsoft Office Excel.

TAB                                          Efectuează deplasarea cu o celulă la dreapta într-o foaie de lucru. Efectuează deplasarea între celulele deblocate dintr-o foaie de lucru protejată.

SHIFT+TAB                              Efectuează deplasarea la celula anterioară dintr-o foaie de lucru sau la opțiunea anterioară dintr-o casetă de dialog.

CTRL+TAB                               Comută la următoarea filă dintr-o casetă de dialog.

CTRL+SHIFT+TAB                   Comută la fila anterioară dintr-o casetă de dialog.

Tip solutie

Permanent

Voteaza

(34 din 70 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor

Leave A Comment?