Conectare imprimanta LEXMARK la retea

Configurare noua (How To)

Situatie

În această secţiune este descris modul de setare a numelui imprimantei, a protocolului TCP/IP, a serverului DNS şi a serverului proxy necesar pentru conectarea la reţea.
Dacă imprimanta dumneavoastră nu dispune de un panou LCD, faceţi setări cu ajutorul butoanelor de pe panoul de control.

Solutie

Pasi de urmat
Porniţi imprimanta.
Nu opriţi imprimanta şi nu scoateţi imprimanta din priză în timp ce efectuaţi setări în panoul de control.
Setarea reţelei în timp ce se accesează cardul de memorie poate duce la întreruperea accesului.
Accesaţi modul Setup (Configurare).
Selectaţi Network Settings (Setări de reţea).
Selectaţi General Network Setup (Configurare generală reţea).
Confirmaţi numele imprimantei.
Numele imprimantei se foloseşte pentru accesarea sau identificarea imprimantei în reţea.
NOTA
Setarea implicită este “LEXMARKXXXXXX” (X: ultimele 6 cifre ale adresei MAC). Pentru a schimba numele imprimantei, retastaţi textul.
Setaţi parametrii adresei TCP/IP.
În mod normal, ruterul broadband sau punctul de acces va aloca automat o adresă IP imprimantei. Pentru a folosi această opţiune, selectaţi Auto
NOTA!
Pentru a asocia imprimantei o adresă IP unică, selectaţi Manual şi introduceţi adresa IP (IP Address), masca de subreţea (Subnet Mask) şi gateway-ul implicit (Default Gateway).
Setaţi serverul DNS.
În mod normal, ruterul broadband sau punctul de acces va aloca automat imprimantei o adresă pentru serverul DNS. Pentru a folosi această opţiune, selectaţi Auto.
NOTA!
Pentru a specifica adresa serverului DNS, selectaţi Manual şi introduceţi adresele serverului DNS primar, respectiv secundar.
Setaţi adresa serverului proxy.
Selectaţi Do Not Use (A nu se folosi).
NOTA!
Pentru a folosi serverul proxy, selectaţi Use (Utilizare) şi introduceţi adresa şi portul serverului proxy.

Tip solutie

Permanent
Etichetare:

Voteaza

(17 din 45 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor

Leave A Comment?