Cum dezactivezi calculatoarele care nu au mai comunicat cu domeniul?

Configurare noua (How To)

Situatie

Vrei sa dezactivezi calculatoarele care nu au mai avut nicio activtate de mai mult de 180 de zile.

Solutie

Pasi de urmat

Rulezi Powershell pe serverul de Active Directory

$DaysInactive = 180 
$time = (Get-Date).Adddays(-($DaysInactive))
get-adcomputer -filter {((LastLogonTimeStamp -lt $time) -or (LastLogonTimeStamp -notlike "*"))} -SearchBase "OU=name,OU=name,DC=win,DC=org,DC=TLD"`
 -Properties CN,name,LastLogonDate,*|
    foreach {
      Set-ADComputer -Identity $_ -Enabled $false
      $_
        }|
     sort LastLogonDate -Descending | 
     ft name,ipv4address,LastLogonDate |
     Out-File $homeDesktophost180.txt

Tip solutie

Permanent

Voteaza

(7 din 15 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor

Leave A Comment?