Cum gasesti Windows Key la un Windows instalat

Configurare noua (How To)

Situatie

Se intampla sa vrei sa reinstalezi Windows-ul dar sa nu mai fie eticheta cu licenta pe carcasa. Pentru a afla cheia de activare a Windows-ului se procedeaza in felul urmator:

Solutie

Pasi de urmat

Se deschide un fisier notepad scriind in Search Windows notepad

1

In fereastra deschisa se copiaza urmatorul text:

Option Explicit

 

Dim objshell,path,DigitalID, Result

Set objshell = CreateObject(“WScript.Shell”)

‘Set registry key path

Path = “HKLMSOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersion”

‘Registry key value

DigitalID = objshell.RegRead(Path & “DigitalProductId”)

Dim ProductName,ProductID,ProductKey,ProductData

‘Get ProductName, ProductID, ProductKey

ProductName = “Product Name: ” & objshell.RegRead(Path & “ProductName”)

ProductID = “Product ID: ” & objshell.RegRead(Path & “ProductID”)

ProductKey = “Installed Key: ” & ConvertToKey(DigitalID)

ProductData = ProductName  & vbNewLine & ProductID  & vbNewLine & ProductKey

‘Show messbox if save to a file

If vbYes = MsgBox(ProductData  & vblf & vblf & “Save to a file?”, vbYesNo + vbQuestion, “BackUp Windows Key Information”) then

Save ProductData

End If

 

 

 

‘Convert binary to chars

Function ConvertToKey(Key)

Const KeyOffset = 52

Dim isWin8, Maps, i, j, Current, KeyOutput, Last, keypart1, insert

‘Check if OS is Windows 8

isWin8 = (Key(66) 6) And 1

Key(66) = (Key(66) And &HF7) Or ((isWin8 And 2) * 4)

i = 24

Maps = “BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789”

Do

Current= 0

j = 14

Do

Current = Current* 256

Current = Key(j + KeyOffset) + Current

Key(j + KeyOffset) = (Current 24)

Current=Current Mod 24

j = j -1

Loop While j >= 0

i = i -1

KeyOutput = Mid(Maps,Current+ 1, 1) & KeyOutput

Last = Current

Loop While i >= 0

keypart1 = Mid(KeyOutput, 2, Last)

insert = “N”

KeyOutput = Replace(KeyOutput, keypart1, keypart1 & insert, 2, 1, 0)

If Last = 0 Then KeyOutput = insert & KeyOutput

ConvertToKey = Mid(KeyOutput, 1, 5) & “-” & Mid(KeyOutput, 6, 5) & “-” & Mid(KeyOutput, 11, 5) & “-” & Mid(KeyOutput, 16, 5) & “-” & Mid(KeyOutput, 21, 5)

 

 

End Function

‘Save data to a file

Function Save(Data)

Dim fso, fName, txt,objshell,UserName

Set objshell = CreateObject(“wscript.shell”)

‘Get current user name

UserName = objshell.ExpandEnvironmentStrings(“%UserName%”)

‘Create a text file on desktop

fName = “C:Users” & UserName & “DesktopWindowsKeyInfo.txt”

Set fso = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)

Set txt = fso.CreateTextFile(fName)

txt.Writeline Data

txt.Close

End Function

2

Se salveaza fisierul pe Desktop alegand din meniu File->Save As.

3

In fereastra de Save As se alege destinatia unde se salveaza fisierul, la Save as type se alege All Files iar la File name se scrie Windows-key.vbs.

4

Se poate salva fisierul de aici. La acest fisier trebuie modificata extensia din txt in vbs.

Se da dublu click pe fisierul salvat si se deschide o fereastra unde apare toate informatile despre Windows-ul instalat pe calculatorul respectiv.

5

Tip solutie

Permanent

Voteaza

(30 din 55 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor

Leave A Comment?