Cum sa dezactivezi IPv6 pe CentOS 7

Configurare noua (How To)

Situatie

Vom detalia mai jos procedura de dezactivare a IPv6 pe CentOS/RHEL 7. Exista doua metode de a face asta:

  1. Dezactivare IPv6 in modulul de kernel (necesita reboot)
  2. Dezactivare IPv6 folosind setari sysctl (nu necesita reboot)

Pentru a verifica daca IPv6 este activat, executati

# ifconfig -a | grep inet6
inet6 fe80::afc2:6688:41d1:ea62 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>

Solutie

Pasi de urmat

Dezactivare IPv6 in modulul de kernel (necesita reboot)

Editati /etc/default/grub si adaugati ipv6.disable=1 in lini GRUB_CMDLINE_LINUX ca mai jos:

# cat /etc/default/grub
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR=”$(sed ‘s, release .*$,,g’ /etc/system-release)”
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT=”console”
GRUB_CMDLINE_LINUX=”ipv6.disable=1 crashkernel=auto spectre_v2=retpoline rd.lvm.lv=centos/root rd.lvm.lv=centos/swap rhgb quiet”
GRUB_DISABLE_RECOVERY=”true”

Regenerati fisierul GRUB cu configuratia si suprascrieti pe cel existent

# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

Restartati sistemul si verificati ca nu mai exista nicio linie “inet6” in rezultatul comenzii “ip addr show”

# shutdown -r now
# ip addr show | grep net6

Dezactivare IPv6 folosind setari sysctl (nu necesita reboot)

Adaugati urmatoarele doua linii in /etc/sysctl.conf:

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1

Pentru a pune in aplicare setarile executati:

# sysctl -p

Adaugati linia AddressFamily la sshd_config:

# vi /etc/ssh/sshd_config
....
AddressFamily inet
....

Restartati sshd pentru ca schimbarile sa se aplice:

# systemctl restart sshd

Tip solutie

Permanent

Voteaza

(55 din 122 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor

Leave A Comment?