Cum se creează și se modifică un vhost pentru un server web Linux

Configurare noua (How To)

Situatie

Pentru că deținem doar un singur IP și dorim să avem două domenii care să folosească același IP se va proceda în implementarea unui virtual host. Sau dacă avem deja un virtual host si dorim modificarea sau adăugarea altui vhost.

Solutie

Pasi de urmat

Se crează directoarele unde sunt salvate site-urile

$ mkdir -p /var/www/html/site1.localhost/public_html

$ mkdir -p /var/www/html/site2.localhost/public_html

1

Se schimbă permisiile folderelor

$ sudo chown -R user:user /var/www/html/site1.localhost/public_html

$ sudo chown -R user:user /var/www/html/site2.localhost/public_html

Încărcăm în ambele foldere public_html/ un fisier index.html cu un test ( sau pur și simplu site-ul nostru )

2

Se va crea fisierul/fisierele pentru Virtual Host

$ sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/site1.localhost.ro.conf
$ sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/site1.localhost.ro.conf

3

Modificam fisierele editate la Pasul 4

<VirtualHost 192.168.0.102:80>

ServerName site1.localhost

ServerAdmin webmaster@localhost

DocumentRoot /var/www/html/site1.localhost.ro

#LogLevel info ssl:warn

ErrorLog /var/www/html/site1.localhost/error.log

CustomLog /var/www/html/site1.localhost/access.log combined

</VirtualHost>

 

<VirtualHost 192.168.0.102:80>

ServerName site1.localhost

ServerAdmin webmaster@localhost

DocumentRoot /var/www/html/site1.localhost.ro

#LogLevel info ssl:warn

ErrorLog /var/www/html/site1.localhost/error.log

CustomLog /var/www/html/site1.localhost/access.log combined

</VirtualHost>

Se va da enable la Virtual Hosts

$ sudo a2ensite site1.localhost.ro

$ sudo a2ensite site2.localhost.ro

Se va da disable la Virtual Hosts defalut

$ sudo a2dissite 000-default.conf

4

 

Accesăm

http://site1.localhost.ro

5

Tip solutie

Permanent

Voteaza

(11 din 18 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor

Leave A Comment?