Cum se instalează WordPress cu Nginx pe Debian 11

Configurare noua (How To)

Situatie

WordPress este cel mai popular și utilizat sistem de blogging și de gestionare a conținutului din lume. Procesarea PHP și baza de date MySQL/MariaDB sunt folosite ca backend în WordPress. Este cel mai simplu mod de a crea un blog, un site web de portofoliu, un magazin web etc.

Solutie

Pasi de urmat

Asigură-te că sistemul tău este actualizat la ultima versiune:

sudo apt update
sudo apt upgrade

Instalare Nginx:

sudo apt install nginx

Poți alege fie MySQL, fie MariaDB pentru baza de date. În acest exemplu, vom folosi MySQL:

sudo apt install mysql-server mysql-client

Urmărește procedura de configurare a parolei de root pentru MySQL.

Creare bază de date și utilizator pentru WordPress

Conectează-te la MySQL:

sudo mysql -u root -p

Apoi, în interiorul shell-ului MySQL, creează baza de date și utilizatorul pentru WordPress:

CREATE DATABASE nume_baza_de_date;
CREATE USER ‘nume_utilizator’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘parola’;
GRANT ALL PRIVILEGES ON nume_baza_de_date.* TO ‘nume_utilizator’@’localhost’;
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

Înlocuiește nume_baza_de_date, nume_utilizator și parola cu valorile dorite.

Instalare PHP și module necesare:

sudo apt install php-fpm php-mysql php-common php-curl php-json php-zip php-gd php-mbstring php-xml php-xmlrpc php-soap php-intl php-bcmath php-gmp

Configurare Nginx pentru WordPress

Creează un fișier de configurare pentru site-ul WordPress în directorul /etc/nginx/sites-available/. De exemplu, poți crea un fișier numit wordpress:

sudo nano /etc/nginx/sites-available/wordpress

Adaugă următorul conținut (nu uita să înlocuiești domeniu.tld cu domeniul tău):

server {
listen 80;
server_name domeniu.tld www.domeniu.tld;
root /var/www/wordpress;
index index.php index.html index.htm;

location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}

location ~ \.php$ {
include snippets/fastcgi-php.conf;
fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.4-fpm.sock; # Verifică versiunea PHP instalată
}
}

Salvează și închide fișierul.

Activează site-ul și repornește Nginx:

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/wordpress /etc/nginx/sites-enabled/
sudo systemctl restart nginx

Descărcare și configurare WordPress

Descarcă și dezarhivează WordPress în directorul root al site-ului (în cazul nostru, /var/www/wordpress):

sudo wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
sudo tar -xzvf latest.tar.gz
sudo mv wordpress/* /var/www/wordpress/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/wordpress/

Accesează site-ul în browser și urmează pașii de configurare a WordPress-ului, folosind informațiile bazei de date create anterior.

La finalizarea configurării, ar trebui să ai WordPress instalat și funcțional pe Debian 11 cu Nginx.

Tip solutie

Permanent

Voteaza

(7 din 12 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor

Leave A Comment?