Verificare exchange DAG database health cu exchange powershell

Rezolvare problema (Fix IT)

Situatie

Se doreste verificarea bazelor de date si a copiilor acestora de pe serverele Exchange aflate in DAG.

Solutie

Pasi de urmat

Pentru a verifica  starea copiilor bazelor de date in toate serverele Exchange puteti folosi cmdletul Get-MailboxDatabaseCopyStatus pentru a vizualiza informatiile despre copiile bazelor de date ale mailbox-urilor care fac parte din Grupul de Disponibilitate a Bazelor de Date (DAG).

Puteti folosi cmdletul pentru a vizualiza informatii legate de:

  • Toate copiile bazelor de date ale unei anumite baze de date

Get-MailboxDatabaseCopyStatus -Identity DB02 | Format-List

  • Toate copiile bazelor de date de pe un anumit server Exchange al DAG-ului

Get-MailboxDatabaseCopyStatus -Server ExchangeSrv1 | Format-List

  • Copia specifica a unei baze de date de pe un anumit server Exchange al DAG-ului

Get-MailboxDatabaseCopyStatus -Local | Format-List

Pentru a verifica starea sanatatii replicarii pentru toate serverele exchange din DAG

Cmdletul Test-ReplicationHealth va permite sa verificati informatiile referitoare la starea replicarii continue si iar apoi afisarea informatiilor despre copiile bazelor de date. Acesta va ajuta sa monitorizati proactiv starea replicarii si a conductei de replicare, permitandu-va sa efectuati diverse teste pentru a asigura buna functionare a DAG-ului, inclusiv verificarea starii quorumului, a serviciului de cluster si a componentelor de retea. Puteti rula acest cmdlet fie in mod remote, fie direct pe orice server Exchange care face parte din DAG.

  • Pentru a testa starea replicarii pentru serverul Exchange ExchangeSrv1, rulati urmatoarea comanda in EMS:

Test-ReplicationHealth -Identity ExchangeSrv1

  • Pentru a verifica starea replicarii pentru toate serverele din mediu, puteti executa urmatoarea comanda:

(Get-DatabaseAvailabilityGroup) | ForEach {$.Servers | ForEach {Test-ReplicationHealth -Server $}}

Tip solutie

Permanent

Voteaza

(4 din 14 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor

Leave A Comment?