Cum poate fi folosit Litigation Hold în Exchange

Configurare noua (How To)

Situatie

Se poate seta căsuța poștală a unui utilizator întreg în așteptare, ceea ce înseamnă că se va păstra conținutul căsuței poștale în Purge Folder chiar dacă utilizatorul a șters căsuța poștală.

Solutie

Pentru a verifica dacă opțiunea Litigation Hold este activată pentru utilizatori, puteți utiliza comenzile de mai jos după ce vă conectați la modulul ExchangeOnlineManagement Powershell

Install-Module ExchangeOnlineManagement
Import-Module ExchangeOnlineManagement
$UserCredential = Get-Credential
Connect-ExchangeOnline -Credential $UserCredential -ShowProgress $true

  1. Obținere lista tuturor utilizatorilor pentru care este activată opțiunea Litigation Hold:

get-mailbox -ResultSize Unlimited | Where-object {$_.LitigationHoldenabled -eq $true} | Select Name, LitigationHoldEnabled,Litigationholdduration

2. Se poate seta Litigation Hold a unei căsuțe poștale de utilizator pentru 5 ani(cu rol de exemplu, exprimat în zile)

set-mailbox “email address” -LitigationHoldEnabled $true -LitigationHoldDuration 1826

3. Se poate activa Litigation Hold pe toate căsuțele poștale ale utilizatorilor și seta pentru o durată de 5 ani

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited -Filter “RecipientTypeDetails -eq ‘UserMailbox'” | Set-Mailbox -LitigationHoldEnabled $true -LitigationHoldDuration 1826

Tip solutie

Permanent

Voteaza

(6 din 12 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor

Leave A Comment?