Cum se configurează un server Open VPN

Configurare noua (How To)

Situatie

OpenVPN este o implementare de VPN atat client cat si server pentru Linux/Windows/Mac. Pentru a folosi openVPN este necesara existenta unui server openVPN in reteaua tinta, fie gateway-ul fie un sever dedicat din “DMZ” (cu ip accesibil public si conectat la reteaua interna). La client trebuie instalat un soft de client si facute configuratii pentru adresa server, port, cehei de criptare, etc.

OpenVPN poate functiona in server cu routare tcp/ip adica interfata tip “tun” sau cu bridge catre LAN adica interfata tip “tap”. In cazul interfetei “tun” trebuie configurate reguli de firewall pentru interfata “tun+” in cazul interfetei “tap” trebuie configurat bridge intre “tap+” si interfata catre lan (reteaua interna).

Pachetele necesare pe linux sunt openvpn si easy-rsa. Pe windows e necesar pachetul openvpn diferanta server sau client o face fisierul de configurare.

https://openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html

Versiunea curenta este 2.4.4.

In mod implicit openVPN foloseste portul 1194 / UDP. Se poate seta un alt port / TCP sau UDP.

Backup

1. configurarea cheilor de acces – se face o singura data – la instalare pe server. Se genereaza chei pentru server si – eventual – mai multe chei client. Cheile client pot fi protejate suplimentar cu parola.
Este pasul cel mai complicat si consumator de timp.

2. Configurarea fisierului /etc/openvpn/server.conf, a regulilor de firewall si setarea serviciului de openVPN sa porneasca la bootare

3. Configurarea clientului linux (sau windows)

Solutie

Pasul 1

Odata cu instalarea pachetului easy-rsa vom avea in directorul /usr/share/doc/easy-rsa sau /usr/share/doc/packeges/easy-rsa un Readme care prezinta pasii de generare chei server / client. Binarele sunt in directorul /usr/share/easy-rsa si in general se recomanda copierea lor in /etc/openvpn care este directorul principal de configurare openVPN

cp -r /usr/share/easy-rsa/ /etc/openvpn/easy-rsa

Se merge in directorul unde exista fisierul “vars” si se editeaza la sfarsitul lui variabilele: KEY_COUNTRY,

KEY_PROVINCE,

KEY_CITY, KEY_ORG

si

KEY_EMAIL

Fara a lasa vreuna neconfigurata.

# These are the default values for fields

# which will be placed in the certificate.

# Don’t leave any of these fields blank.

export KEY_COUNTRY=”RO”

export KEY_PROVINCE=”VL”

export KEY_CITY=”Rm.Valcea”

export KEY_ORG=”Home”

export KEY_EMAIL=”me@myhost.mydomain”

export KEY_OU=”OrganizatiaPreferata”

Succesiunea de comenzi ce urmaeza va genera setul de chei necesare:

** Cheile clientX.crt, clientX.key si ca.crt trebuie sa ajunga la client – de preferinta intr-o arhiva cu parola **

Filename

Needed By

Purpose

Secret

ca.crt

server + all clients

Root CA certificate

NO

ca.key

key signing machine only

Root CA key

YES

dh{n}.pem

server only

Diffie Hellman parameters

NO

server.crt

server only

Server Certificate

NO

server.key

server only

Server Key

YES

client1.crt

client1 only

Client1 Certificate

NO

client1.key

client1 only

Client1 Key

YES

client2.crt

client2 only

Client2 Certificate

NO

client2.key

client2 only

Client2 Key

YES

client3.crt

client3 only

Client3 Certificate

NO

client3.key

client3 only

Client3 Key

YES

cd /usr/openvpn/easy-rsa – directorul care contine fisierul vars

source ./vars – se incarca setarile de variabile

./clean-all – se streg eventualale chei mai vechi

./build-ca – se genereaza Cert Authority (CA)

– Singurul parametru suplimentar necesar de introdus aici este “Common Name”

Ex: OpenVPN-CA

./build-key-server server – se genereaza certificatul si cheia privata pt server cu numele “server”

./build-dh – genereaza dh.pem

Urmeaza a se genera chei pentru clienti VPN – client1, client2, client3:

./build-key client1

./build-key client2

./build-key client3

Daca se doreste parola pentru fiecare client se utilizeaza build-key-pass in loc de build-key

Ulterior se pot genera alte chei din acelasi director cu comanda ./build-key <nume> dupa ce se executa source ./vars

Se copiaza cheile generate pe server – de exemplu – in directorul /etc/openvpn/keys

mkdir /etc/openvpn/keys

cp /etc/openvpn/easy-rsa/keys/ca.crt /etc/openvpn/keys

cp /etc/openvpn/easy-rsa/keys/server.crt /etc/openvpn/keys

cp /etc/openvpn/easy-rsa/keys/server.key /etc/openvpn/keys

cp /etc/openvpn/easy-rsa/keys/dh2048.pem /etc/openvpn/keys

Pasul 2 – fisierul .conf de pe server:

O configuratie simpla este data mai jos server.conf si trebuie creata in /etc/openvpn/server.conf

(Exemple de configurare incluse in pachetul openVPN sunt date in /usr/share/doc/openvpn/examples)

=============================================

#change with your port

#port 1194

port 1337

#You can use udp or tcp

proto udp

# “dev tun” will create a routed IP tunnel.

dev tun

#Certificate Configuration

#ca certificate

ca /etc/openvpn/keys/ca.crt

#Server Certificate

cert /etc/openvpn/keys/server.crt

#Server Key and keep this is secret

key /etc/openvpn/keys/server.key

#See the size a dh key in /etc/openvpn/keys/

dh /etc/openvpn/keys/dh2048.pem

#Internal IP will get when already connect

server 192.168.200.0 255.255.255.0

#this line will redirect all traffic through our OpenVPN

push “redirect-gateway def1”

#Provide DNS servers to the client, you can use goolge DNS

push “dhcp-option DNS 8.8.8.8”

push “dhcp-option DNS 8.8.4.4”

#Enable multiple client to connect with same key

duplicate-cn

keepalive 20 60

comp-lzo

persist-key

persist-tun

daemon

#enable log

log-append /var/log/myvpn/openvpn.log

#Log Level

verb 3

=============================================

Pentru a testa configuratia se poate lansa ca root

openvpn –config server.conf (sau openvpn /etc/openvpn/server.conf)

Si apoi opri cu

killall -9 openvpn

Sau se poate porni ca serviciu:

systemctl list-unit-files|grep enabled

systemctl enable openvpn, systemctl start openvpn, sau opri cu systemctl stop openvpn

sudo service openvpn start or stop or restart

Pentru ca traficul VPN ↔ LAN sa functioneze trebuie setate reguli de firewall:

iptables -I INPUT -i tun+ -j ACCEPT

iptables -I FORWARD -s <local_lan_ip/24> -d 192.168.200.0/24 -j ACCEPT

iptables -I FORWARD -d <local_lan_ip/24> -s 192.168.200.0/24 -j ACCEPT

Trebuie de asemenea sa permite accesul spre internet pentru ca in fisierul server.conf am setat routa default prin VPN

(echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward)

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.200.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE

Pasul 3

La client trebuie sa ajunga clientX.key, clientX.crt si ca.crt impreuna cu fisierul de configurare client.conf

Sub windows client.conf sa renumeste client.ovpn

La “remote” se trece adresa publica a serverului openVPN spatiu PORT:

========================================

client
dev tun
proto udp

#Server IP and Port
remote 192.168.1.104 1337

resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
mute-replay-warnings
ca ca.crt
cert clientX.crt
key clientX.key
ns-cert-type server
comp-lzo

========================================

Pentru windows trebuie ca fisierele sa fie copiate in c:ProgramFiles(86)openvpnconf si trebuie rulat ca administrator pentru ca trebuie sa aiba drepturi sa creeze interfata tun.

Pentru linux se copiaza in acelasi director cheile si client.conf si se lanseaza:

sudo openvpn –config client.conf &

Tip solutie

Permanent

Impact colateral

Resurse si documentatie:

Documentatia openVPN:
https://openvpn.net/index.php/open-source/documentation/howto.html
HowtoForge are mai multe tutoriale despre openVPN
https://www.howtoforge.com/tutorial/how-to-install-openvpn-on-centos-7/
De asemenea si digitalocean
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-an-openvpn-server-on-ubuntu-16-04
Sau archlinux
https://wiki.archlinux.org/index.php/OpenVPN

Voteaza

(7 din 19 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor

Leave A Comment?