Cum rulezi o aplicatie Laravel in Docker

Configurare noua (How To)

Situatie

Vom presupune ca dorim sa folosim Docker pentru a rula o aplicatie.

Solutie

Si pentru a rula o aplicație Laravel în Docker, urmează următorii pași:

  1. Instalează Docker și Docker Compose pe calculatorul tău, în cazul în care nu le ai deja.
  2. Creează un fișier Dockerfile în directorul principal al proiectului Laravel. Acest fișier va descrie modul în care se va construi containerul Docker.
  3. În fișierul Dockerfile, adaugă următoarele linii de cod:

# set the base image
FROM php:7.4-fpm

# update the package manager
RUN apt-get update

# install additional packages
RUN apt-get install -y git zip unzip

# set the working directory
WORKDIR /var/www/html

# install composer
COPY –from=composer:latest /usr/bin/composer /usr/bin/composer

# install PHP extensions
RUN docker-php-ext-install pdo pdo_mysql

# copy the project files
COPY . /var/www/html

# install dependencies
RUN composer install

  1. Creează un fișier docker-compose.yml pentru a defini serviciile care vor fi folosite în containerul Docker. Acest fișier poate arăta astfel:

version: ‘3’
services:
app:
build:
context: .
dockerfile: Dockerfile
ports:
– “8000:80”
volumes:
– .:/var/www/html

  1. Rulează comanda docker-compose up pentru a crea și porni containerul Docker.

  2. Deschide browserul și navighează la adresa http://localhost:8000 pentru a accesa aplicația Laravel.

Acesta este un exemplu simplu de cum să rulezi o aplicație Laravel în Docker. Depinde de nevoile tale să adaugi sau să modifici alte servicii, cum ar fi o bază de date, un server web, etc.

Tip solutie

Permanent

Voteaza

(5 din 9 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor

Leave A Comment?