Anulare, verificare si forward la o adresa de mail in Office 365 cu powershell

Configurare noua (How To)

Situatie

Daca nu dorim sa facem un forward activ din Office 365 pe browser, putem sa facem acest lucru in powershell si vom urma solutia de mai jos

situatie

Solutie

Deschidem powershell cu drept de administrator pe statie

1

Vom face acum conectarea la Office 365 prin comanda de mai jos unde vom introduce credentialele contului nostru

$session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri “https://ps.outlook.com/powershell/” -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection

2

Vom da acum comanda

Import-PSSession $session

3

Ca sa verifica un MailFlow care nu apare pe browser in Office 365 vom executa comanda
Get-Mailbox -Filter {ForwardingAddress -ne $null} | ft Name,ForwardingAddress,DeliverToMailboxAndForward –Autosize
Verificam un forward pe o adresa de email (unde prenume.nume este adresa de mail din companie)
Get-Mailbox prenume.nume| FL DeliverToMailboxAndForward,ForwardingAddress,ForwardingSmtpAddress

verificare forward
Facem un redirect pe adresa de mail
Set-Mailbox  <Identity>  -ForwardingAddress prenume.nume

Anulam o redirectionare
Set-Mailbox prenume.nume  -ForwardingAddress $Null

Tip solutie

Permanent

Voteaza

(2 din 6 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor

Leave A Comment?