Cum să protejați prin parolă un folder în Windows 10

Configurare noua (How To)

Situatie

Doar pentru a fi în siguranță, ar trebui mai întâi să încercați acest mod de utilizare cu nişte fișiere pe care va permiteți să le pierdeți, doar în cazul în care metoda nu funcționează pentru dvs.

Acest script va creea un folder si il va ascunde, acesta fiind acesibil doar prin rularea bat-ului respectiv si introducerea parolei setate prealabil.

Solutie

Faceți click dreapta în interiorul folderului unde sunt localizate fișierele pe care doriți să le protejați. Dosarul pe care doriți să îl ascundeți poate fi chiar pe desktop.

Selectați “New” din meniul contextual si apoi Text Document.

În acest document copiati textul de mai jos:

:Endcls

@ECHO OFF

title Folder Locker

if EXIST “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” goto UNLOCK

if NOT EXIST Locker goto MDLOCKER

:CONFIRM

echo Are you sure u want to Lock the folder(Y/N)

set/p “cho=>”

if %cho%==Y goto LOCK

if %cho%==y goto LOCK

if %cho%==n goto END

if %cho%==N goto END

echo Invalid choice.

goto CONFIRM

:LOCK

ren Locker “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”

attrib +h +s “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”

echo Folder locked

goto End

:UNLOCK

echo Enter password to Unlock folder

set/p “pass=>”

if NOT %pass%==Your-Password-Here goto FAIL

attrib -h -s “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”

ren “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” Locker

echo Folder Unlocked successfully

goto End

:FAIL

echo Invalid password

goto end

:MDLOCKER

md Locker

echo Locker created successfully

goto End

Găsiți în documentul text “Your-Password-Here”.Înlocuiți “Your-Password-Here” cu parola pe care doriți să folositi pentru a bloca folderul.

Faceți click pe File si apoi click pe Save as

Faceți click pe bara de meniu “Text Documents (* .txt)” de lângă “Save as type:” si selectati “all files”

Schimbați numele fișierului în “FolderLocker.bat” si click pe Save:

Faceți dublu click pe fisierul “FolderLocker” si folderul Locker va fi  generat. Acesta este folder-ul care va conține fișierele pe care doriți să le ascundeți.

 

Completați folderul Locker cu elementele pe care doriți să le protejați.

Deschideți fișierul FolderLocker, pentru a bloca dosarul respectiv.

Veti fi intampinat de o fereastră cmd pentru a continua apăsați Y și enter

Y = yes

N = no

Pentru a debloca folder-ul, faceți dublu click pe “FolderLocker” si introduceți parola pe care ați introdus-o in fisierul txt de mai sus:

Tip solutie

Permanent

Voteaza

(2 din 13 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor

Leave A Comment?