Cum utilizăm managerul de pachete Chocolately

Configurare noua (How To)

Situatie

În cazul în care vrem o instalare mult mai rapidă a programelor, putem folosi managerul de pachete numit “Chocolately“.

Solutie

Pasi de urmat

Accesăm linkul de descărcare de aici

Apoi se intră în cmd cu administrator (click dreapta -run as administrator).

Se introduce următorul cod  @”%SystemRoot%System32WindowsPowerShellv1.0powershell.exe” -NoProfile -InputFormat None -ExecutionPolicy Bypass -Command “iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString(‘https://chocolatey.org/install.ps1′))” && SET “PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%chocolateybin”

Așa ar trebui să arate programul instalat:

Accesăm linkul: https://chocolatey.org/packages ,introducem comanda pentru programul dorit și tastăm “Y” în cmd.

Programul a fost instalat cu succes.

Tip solutie

Permanent

Voteaza

(15 din 47 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor

Leave A Comment?